Thứ bảy, ngày 09 tháng 12 năm 2023
18:29 (GMT +7)
Nghiên cứu - Trao đổi

Nghiên cứu - Trao đổi

Hành trình nhân quả trong những huyền thoại Hua Tát

Nguyễn Huy Thiệp không còn nữa nhưng con chữ của ông và “những ngọn gió Hua Tát” thì thổi mãi...

Nghiên cứu 5 tháng trước

Tình cảm gia đình trong dòng chảy thi ca Việt

Đã tròn 80 năm kể từ khi Đề cương Văn hóa Việt Nam ra đời (1943 – 2023), cho đến nay, giá trị và tính hiện thực của bản Đề cương này vẫn còn nguyên giá trị. Trong đó, ba thành tố quan trọng của văn hóa là tư tưởng – học thuật – nghệ […]

Nghiên cứu 5 tháng trước

Thơ trẻ thế hệ 9X trong chuyển động của thơ Việt Nam đương đại

Thơ trẻ là một khái niệm mang tính qui ước, nó khá lỏng lẻo và khó phân định. Theo chúng tôi, có hai tiêu chí khả dĩ để có thể nhận diện “thơ trẻ”: một là độ tuổi và hai là đặc điểm tư duy và quan niệm thẩm mĩ. Về độ tuổi, nhiều người […]

Nghiên cứu 5 tháng trước

“Đi”, với người Việt

Từ xa xưa, ông bà cụ kỵ người Việt Nam chúng ta đã nói không ít lần, đã dạy thì đúng hơn, cho con cháu, về cái chuyện gọi là “đi”: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. “Đi cho biết đó biết đây/ ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn” v.v.. Và […]

Nghiên cứu 6 tháng trước

Sự vận dụng lý thuyết Kinh Dịch trong Chinh tây kỉ hành thi tập của Lê Thánh Tông

  Lê Thánh Tông là một vị minh quân, một nhà nho và một tác gia văn học lớn của lịch sử văn học Việt Nam thời Lê sơ. Sự nghiệp của Lê Thánh Tông trên cả phương diện chính trị, văn hóa đều có những thành tựu lớn không thể phủ nhận và minh […]

Nghiên cứu 6 tháng trước

Nghiên cứu văn học trong tính tổng thể của văn hóa

Văn học là một hình thái nghệ thuật, cũng là một hiện tượng văn hóa. Những nghiên cứu – phê bình văn học đang dần dịch chuyển từ bình diện ngành sang liên ngành, để mở rộng các khả năng diễn giải với tinh thần tác phẩm không chỉ là dữ kiện mĩ học mà […]

Nghiên cứu 6 tháng trước

Văn học dân tộc thiểu số trong chương trình sách giáo khoa lớp 6 hiện nay

 1.Nền văn học Việt Nam là nền văn học đa dân tộc, ngoài dân tộc Kinh, chúng ta còn có 53 dân tộc thiểu số. Mỗi dân tộc thiểu số đều có những nét văn hóa và bản sắc riêng. Sự phong phú và đa dạng của văn hóa các dân tộc thiểu số được […]

Nghiên cứu 6 tháng trước

Gửi con, gửi mình, gửi chúng ta

(Đọc Thư gởi con trai, Nguyễn Đức Tùng, Nxb Phụ nữ Việt Nam, 2023) Với cách dùng lời trí tuệ mà ấm áp, trong sự diễn đạt khúc chiết mà bay bổng, cuốn sách “Thư gởi con trai” của Nguyễn Đức Tùng không chỉ là những con chữ để đọc bằng mắt, mà còn là […]

Nghiên cứu 7 tháng trước

Như cơn mưa đầu hạ

(Về thơ Lê Anh Xuân) Nhà thơ Lê Anh Xuân Trong trẻo và dạt dào cuốn hút Cũng như một ca sĩ hạng sao thực, một nhà thơ đích thực phải mang một giọng điệu riêng. Giọng điệu ấy phản ánh rất tự nhiên một khí chất, một điệu hồn, một cách sống. Có lẽ […]

Nghiên cứu 7 tháng trước

Về những giải pháp đổi mới hoạt động của hội Văn học nghệ thuật địa phương

Định Hoá là nơi hội tụ bản sắc văn hoá phong phú và đặc sắc của 13 dân tộc anh em, rất thuận lợi cho việc sưu tầm và bảo tồn các Di sản văn hoá đặc sắc của các dân tộc...

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Nghĩ tiếp về vấn đề phát triển lực lượng tác giả trẻ

Thực tế những năm gần đây cho thấy, lực lượng tác giả trẻ ở các địa phương đang ngày càng ít đi. Để tìm ra nhóm vài người trẻ sáng tác một cách say mê đã là khó, chứ […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Sự vận động của nhiếp ảnh và những thách thức tiềm ẩn cho các nhà nhiếp ảnh trong tương lai

Ngày nay, người ta không còn đặt ra câu hỏi rằng nhiếp ảnh để làm gì. Nhưng khi nghiên cứu sự ứng dụng của nhiếp ảnh vào đời sống con người, thì phải chăng không chỉ đi tìm hiểu […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Nói gì qua Thời cách ngăn trống rỗng?

(đọc tập thơ Thời cách ngăn trống rỗng của Lữ Mai. Nxb Hội Nhà văn, 2019) mọi tưởng tượng đều có thật vỡ từ trong mất mát vời xa (Lữ Mai) Thông thường, khi tâm đắc về một bài/tập thơ, người đọc hay lần tìm những thông tin bên lề về tác giả, nhất là […]

Nghiên cứu 7 tháng trước

Mỹ thuật trước những yêu cầu mới của đời sống và công chúng

Cách đây hơn mười năm Hội thảo 20 năm mỹ thuật thời kỳ đổi mới (2007), nhà lý luận phê bình (LLPB) Phan Cẩm Thượng đã phát biểu: “…Tính chất kinh tế thị trường từ lâu đã nằm trong […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước

Những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng cơ chế chính sách đối với lĩnh vực văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Cách đây 80 năm, tháng 2/1943, Đảng đã cho công bố bản Đề cương về văn hóa Việt Nam, trong đó nêu ra ba phương hướng có tính nền tảng cho toàn bộ sự phát triển của nền văn […]

Hội thảo - Tọa đàm 7 tháng trước