Chủ nhật, ngày 21 tháng 04 năm 2024
21:28 (GMT +7)
Văn kiện

Văn kiện

Đề án nhân sự Đại hội VII

(Bản dự thảo, BCH Hội đề nghị các hội viên đóng góp ý kiến để hoàn thiện, trình Đại hội) ĐỀ ÁN CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI VII, HỘI VHNT THÁI NGUYÊN NHIỆM KỲ 2018-2023 I – MỤC ĐÍCH: Chuẩn bị tốt về công tác nhân sự giúp cho Ban Tổ chức Đại hội […]

Văn kiện 5 năm trước

Dự thảo Điều lệ Hội

(Bản dự thảo, BCH Hội đề nghị các hội viên đóng góp ý kiến để hoàn thiện, trình Đại hội) ĐIỀU LỆ HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA VII (2018- 2023)                                                                  Chương I                                                      QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Tên gọi Tên tiếng Việt: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên […]

Văn kiện 5 năm trước

Báo cáo của Ban Chấp hành Hội

(Bản dự thảo, BCH Hội đề nghị các hội viên đóng góp ý kiến để hoàn thiện, trình Đại hội) SÁNG TẠO, ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY TINH THẦN, TRÁCH NHIỆM CỦA VĂN NGHỆ SĨ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT THÁI NGUYÊN TRONG THỜI KỲ MỚI ( Báo cáo của Ban […]

Văn kiện 5 năm trước

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.

1 của 4
Xem nhiều nhất