Thứ ba, ngày 16 tháng 07 năm 2024
07:08 (GMT +7)
Hồ sơ - Tư liệu

Hồ sơ - Tư liệu

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ IX- Chân dung những người Đông Dương tại Pháp)

Khi tìm hiểu về Nguyễn Ái Quốc trong những năm hoạt động ở Pháp, sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta chỉ đọc những bản báo cáo về Bác của mật vụ mà không đọc thêm những […]

Hồ sơ - Tư liệu 2 năm trước

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ VIII)

Thành công của Nguyễn Ái Quốc ngay khi đặt chân đến Paris chính là đã gây nên một tiếng vang lớn bằng“Bản Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi tới hội nghị Véc – Xây...

Hồ sơ - Tư liệu 2 năm trước

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ VII – Nguyễn Ái Quốc, chân dung một nhà báo, nhà diễn thuyết vì quyền lợi tranh đấu của dân tộc)

Năm 1921 có thể coi là năm hoạt động sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc trên mặt trận truyền thông. Cùng với các đồng chí của mình, Bác đang dần biến truyền thông thành vũ khí đấu tranh hiệu quả nhất. Hồ sơ lưu trữ Nguyễn Ái Quốc tại […]

Hồ sơ - Tư liệu 2 năm trước

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ VI- Nguyễn Ái Quốc và cuốn sách về Đông Dương)

Việc Nguyễn Ái Quốc viết cuốn sách về Đông Dương đang trở thành mối quan tâm lo ngại hàng đầu của giới chức, điều đó càng khiến những mật thám Pháp phải tăng cường giám sát. Nguyễn Ái Quốc dù biết rất rõ mình đang bị giám sát vẫn không hề […]

Hồ sơ - Tư liệu 2 năm trước

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ V)

Mùa hè năm 1917, Nguyễn Ái Quốc đặt chân đến Paris, bắt đầu quãng đường sáu năm hoạt động trên chính quê hương của những kẻ thực dân...

Hồ sơ - Tư liệu 2 năm trước

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ IV – Nguyễn Ái Quốc và việc đưa Đông Dương ra thế giới)

Năm 1919, nhân dịp các nước đế quốc thắng trận trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã họp Hội nghị tại...

Hồ sơ - Tư liệu 2 năm trước

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ III: Khí chất của Nguyễn Ái Quốc qua bức thư gửi Outrey – Nghị sĩ Nam Kỳ)

Thứ Ba, ngày 14 tháng 10 năm 1919, trên tờ báo Le Populaire – Bình Dân (Pháp) có đăng ở cột giữa bức thư gửi Outrey và kí tên Nguyễn Ái Quâc, với lời trích dẫn...

Hồ sơ - Tư liệu 2 năm trước

100 NĂM – LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ THEO DÕI NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP Ở PARIS (Kỳ II)

Khi lật lại những trang báo cáo của mật vụ Pháp trong các cuộc theo dõi Nguyễn Ái Quốc tại Paris...

Hồ sơ - Tư liệu 2 năm trước

100 NĂM – LẬT LẠI NHỮNG TRANG HỒ SƠ THEO DÕI NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP Ở PARIS: (Kỳ I)- Nguyễn Ái Quốc là ai?

Tập hồ sơ mang tên “Nguyễn Tất Thành bí danh Nguyễn Ái Quốc bí danh Hồ Chí Minh ( từ 1911 đến 1955)”, có mã số tư liệu “4015 COL 1”, hiện đang được lưu giữ tại Cục lưu trữ quốc gia Hải Ngoại Pháp (ANOM – Archives Nationales d’Outre-Mer) có trụ sở tại Aix-en-Provence, […]

Hồ sơ - Tư liệu 2 năm trước

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.

1 của 4
Xem nhiều nhất