Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
21:39 (GMT +7)

Thông báo kết quả Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ I – năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Thái Nguyên lần thứ I - năm 2024, Ban Tổ chức Giải thưởng đã triển khai tiếp nhận tác phẩm, tổ chức chấm chọn qua Vòng Sơ khảo, Vòng Chung khảo và đã lựa chọn được 37 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao Giải thưởng.

Danh sách các tác phẩm đoạt giải Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ I – năm 2024 đã được Ban Tổ chức Giải thưởng công bố.

Sau 15 ngày, kể từ ngày thông báo danh sách tác phẩm (08/5/2024), nếu không có ý kiến phản hồi, Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ tiến hành trao giải cho các tác phẩm theo đúng Quy chế và Thể lệ của Giải thưởng.

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG

Danh sách tác phẩm đoạt giải (xếp theo vần A,B,C...) xem tại đây:

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy