Thứ tư, ngày 29 tháng 05 năm 2024
02:25 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Mai Văn Đồng

Cày nương

Chè cao sản

Chè Hoàng nông

Giăng lưới

Giữ nghề

Mùa hoa cải

Nắng thu

Ngày mùa

Tâm tình

Xuân về

01: Một góc chợ quê (Triển lãm ảnh nghệ thuật Thái Nguyên)

02: Hoa đất  (Giải Ba – đề tại Miền núi – Bộ VH tổ chức)

 

03: Giữ gìn bản sắc (Triển lãm ảnh nghệ thuật Thái Nguyên)

 

04: Vụ mới (Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực MNP Bắc)

 

05: Bán trống (Triển lãm ảnh nghệ thuật TQ các DTTS VN)

 

06: Chế tác bạc trắng (Triển lãm ảnh nghệ thuật Khu vực MNP Bắc)

 

07. Chiều Núi Cốc (Triển lãm ảnh nghệ thuật Thái Nguyên)

 

08: Hè vui Giải KK Hội Văn học nghệ thuật các DTTS VN

 

09: Ngày hội ở ATK Định Hóa (Triển lãm ảnh nghệ thuật Thái Nguyên)

 

10: Nét thời gian (Triển lãm ảnh nghệ thuật Thái Nguyên)

Mai Văn Đồng

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một số tác phẩm của Trần Văn Chín 

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Phạm Văn Quý

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Long

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Anh Hòa

Thư viện tác phẩm 2 năm trước