Thứ bảy, ngày 09 tháng 12 năm 2023
13:23 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Dương Thanh Lên

Ảnh bộ tình mẫu tử:

Tình mẫu tử:

Bức họa vùng cao

 

Em bé vùng cao

 

Nông thôn ngày nay

 

Sóng nước

 

Vui chơi

 

Nét thời gian

 

Tình mẫu tử

 

Ảnh 8

 

Ảnh 9

 

Ảnh 10

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một số tác phẩm của Trần Văn Chín 

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Phạm Văn Quý

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Long

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Anh Hòa

Thư viện tác phẩm 2 năm trước