Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
22:31 (GMT +7)

Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại

VNTN- Đây là một trong những nội dung quan trọng được thông qua tại Kỳ họp thứ mười tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Khóa 14 diễn ra vào sáng ngày 26/4.

Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại
Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ trước khi Kỳ họp bắt đầu

Theo nội dung tờ trình của UBND tỉnh tại Kỳ họp, sau khi rà soát và đối chiếu với các quy định, tỉnh Thái Nguyên có 3 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định thuộc diện sắp xếp và 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp.

Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại
Toàn cảnh phiên làm việc

3 đơn vị thuộc diện sắp xếp gồm: Xã Phúc Hà (TP. Thái Nguyên); xã Vạn Thọ và Na Mao (Đại Từ). Bên cạnh đó, 5 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp gồm 1 xã và 4 thị trấn: Thị trấn Trại Cau (Đồng Hỷ), thị trấn Giang Tiên và thị trấn Đu (Phú Lương), thị trấn Chợ Chu (Định Hoá) và xã Sơn Cẩm (TP. Thái Nguyên).

Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại
Đồng chí  Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Đây là các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ, nguồn lực địa phương bị phân tán, không gian phát triển hạn chế, khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù là đơn vị có quy mô nhỏ nhưng vẫn phải bố trí tổ chức bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị… của các đơn vị này làm tăng chi ngân sách của tỉnh. Chính bởi lẽ đó nên việc tổ chức sắp xếp lại đơn vị hành chính là điều cần thiết.

Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại
Chủ toạ Kỳ họp

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, giảm chi ngân sách; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tạo sự bền vững trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tại địa phương. Đồng thời phát huy tốt nhất những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất và phát triển kinh tế xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và người lao động; mở rộng không gian đô thị, góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sông nhân dân.

Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình của UBND tỉnh tại Kỳ họp

Khi thực hiện phương án sắp xếp này thì sẽ có 8 đơn vị liền kề có điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gồm 7 xã và 1 phường. Đó là các xã: Ký Phú, Phú Xuyên, Phú Cường của huyện Đại Từ, xã Tân Lợi của huyện Đồng Hỷ, xã Phấn Mễ của huyện Phú Lương, xã Bảo Cường của huyện Định Hóa, xã Quyết Thắng và phường Quan Triều của thành phố Thái Nguyên.

Phương án sắp xếp được các đại biểu HĐND tỉnh nhất trí thông qua cũng như người dân ở các địa phương đồng tình hưởng ứng, đối với TP. Thái Nguyên là nhập 4 xóm (xóm Um, xóm 1, xóm 2, xóm Mở) thuộc xã Phúc Hà vào phường Quan Triều để mở rộng phường Quan Triều; Nhập 3 xóm (xóm Hà, xóm Hồng, xóm Nam Tiền) thuộc xã Phúc Hà vào xã Quyết Thắng để thành lập phường Quyết Thắng. Thành lập phường Sơn Cẩm trên cơ sở nguyên trạng xã Sơn cẩm.

Đồng chí Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp
Đồng chí Lê Văn Tâm, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình và dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp

Đối với huyện Định Hóa: Nhập toàn bộ xã Bảo Cường vào thị trấn Chợ Chu để mở rộng thị trấn Chợ Chu.

Đối với huyện Phú Lương: Nhập 11 xóm (xóm Bún 1, xóm Bún 2, xóm Làng Hin, xóm Giang 1, xóm Giang 2, xóm Làng Bò, xóm Bầu 1, xóm Bầu 2, xóm Cọ 1, xóm Cọ 2, xóm Phú Sơn) thuộc xã Phấn Mễ vào thị trấn Giang Tiên đế mở rộng thị trấn Giang Tiên.

Nhập 8 xóm (xóm Mỹ Khánh, xóm Tân Hòa, xóm Làng Mai, xóm Làng Trò, xóm Giá 1, xóm Phố Giá - Dộc Mấu, xóm Hoa 1 và xóm Hoa 2) thuộc xã Phấn Mễ vào thị trấn Đu để mở rộng thị trấn Đu.

Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại

Đồng chí Trần Văn Khương, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban tại Kỳ họp

Đối với huyện Đồng Hỷ: Nhập toàn bộ xã Tân Lợi vào thị trấn Trại Cau để mở rộng thị trấn Trại Cau.

Đối với huyện Đại Từ: Nhập toàn bộ xã Vạn Thọ và xã Ký Phú để thành lập xã Vạn Phú; nhập 3 xóm (xóm Đoàn Kết, xóm Thái Hà, xóm Khuân U) thuộc xã Na Mao vào xã Phú Xuyên để mở rộng xã Phú Xuyên; Nhập 4 xóm (xóm Trung Tâm, xóm Cây Lai, xóm Ao Soi, xóm Minh Thắng) thuộc xã Na Mao vào xã Phú Cường để mở rộng xã Phú Cường.

Như vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp xã trước khi sắp xếp là 177 đơn vị (gồm: 126 xã, 41 phường và 10 thị trấn). Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm đi 6 đơn vị (giảm 8 xã và tăng 2 phường), còn 171 đơn vị (gồm: 118 xã, 43 phường và 10 thị trấn).

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã góp phần quan trọng làm cho nền hành chính công được nâng cao, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phần thảo luận, giải trình về các nội dung trình kỳ họp

   Đây cũng là cơ hội để tăng cường, phát huy sử dụng có hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên môi trường mạng, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho Nhân dân, tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của UBND cấp xã.

Mặt khác sẽ tạo điều kiện chăm sóc Nhân dân được tốt hơn  trong công tác khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, đảm bảo việc học tập cho con em trên địa bàn ngày càng được nâng cao.

Phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính được cán bộ và nhân dân tại các địa phương đồng thuận cao. Tuy nhiên, vẫn còn những trăn trở về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.

Theo tính toán, số lượng cán bộ, công chức cấp xã thực hiện sắp xếp hiện có 296 người. Số lượng cán bộ, công chức bố trí tại các đơn vị sau sắp xếp là 226 người. Số lượng cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp là 70 người, trong đó nghỉ giải quyết chế độ là 26 người, chuyển sang các đơn vị khác là 44 người.

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện sắp xếp hiện có 145 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sắp xếp là 13 người. Số lượng người dôi dư này sẽ nghỉ để giải quyết chế độ.

Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại
Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo nội dung giải trình về  sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Giải đáp những băn khoăn này, tại Kỳ họp, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đã có báo cáo giải trình làm rõ. Theo đó, ngoài chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung ương (Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15), hiện nay tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết

Tại Kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, báo cáo giải trình của UBND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 14 nghị quyết với sự nhất trí cao của đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại
Bỏ phiếu bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Trần Ngọc Tiến
Sẽ có 8 thêm đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp lại
Các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng Đồng chí Trần Ngọc Tiến

Kỳ họp cũng đã thông qua việc miễn nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên do chuyển công tác (đồng chí Nguyễn Văn Đồng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam từ ngày 30/11/2023). Đồng thời tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND khoá 14, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với đồng chí Trần Ngọc Tiến, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội thông qua tại Kỳ họp:

1. Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Thái Nguyên.

2. Nghị quyết về phân bổ chi tiết một số nhiệm vụ chi đã giao dự toán tại Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 tỉnh Thái Nguyên.

3. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266.

4. Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn, TP. Thái Nguyên.

5. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường nối từ Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc đến Cụm công nghiệp Tân Phú.

6. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh và trụ sở làm việc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên.

7. Nghị quyết quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

8. Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

9. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2024.

10. Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên).

11. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng trên địa bàn huyện Định Hóa và TP. Sông Công.

Kim Ngân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy