Thứ bảy, ngày 09 tháng 12 năm 2023
11:52 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Hồng Trung

Tác phẩm mới:

TN 01- Điểm trường Lũng Luông

TN 02- Hội thi

TN 03- Du lịch sinh thái

TN 04- Ánh mắt thời Côvits

TN 05- Đến hẹn lại lên

TN 06- Nắng trên nương chè

TN 07- Khu tưởng niệm

TN 08- Một khúc Chầu Văn

TN 09- Đêm hội

TN 10- Chiều buông trên Hồ Núi Cốc

Tác phẩm cũ:

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

Ảnh 7

Ảnh 8

Ảnh 9

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một số tác phẩm của Trần Văn Chín 

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Phạm Văn Quý

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Long

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Anh Hòa

Thư viện tác phẩm 2 năm trước