Thứ tư, ngày 12 tháng 06 năm 2024
21:52 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Đỗ Thế Hùng

Tác phẩm mới:

01

02

03

04

05

06

Tác phẩm cũ:

01. Chiến thắng Phai Khat

02. Chợ

03. Đợi bạn

04. Giữ gìn bản sắc

05. Hội vùng cao

06. Hội xuân

07. Nông sản miền núi

08. Nộp

09. Tiếng khèn gọi bạn

010. Vũ điệu khèn Hmong Mộc Chau

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một số tác phẩm của Trần Văn Chín 

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Phạm Văn Quý

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Long

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Anh Hòa

Thư viện tác phẩm 2 năm trước