Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
21:32 (GMT +7)

Xây dựng chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Thái Nguyên

VNTN - Ngày 15/5, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”. 

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các tập thể, cá nhân, được khen thưởng...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm không gian triển lãm ảnh bên lề Hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm không gian triển lãm ảnh bên lề Hội nghị

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 33 đối với sự phát triển của đất nước và của tỉnh, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Việc xây dựng văn hóa, con người đã có sự gắn kết với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện đồng bộ giữa xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được tỉnh được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh phân bổ được 4.562 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn cho 70 công trình, dự án lĩnh vực văn hóa – xã hội và 03 chương trình mục tiêu quốc gia, chiếm gần 18% tổng kế hoạch đầu tư  công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đạt 118/126 xã - đạt tỷ lệ 97%; các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa,… ngày càng đảm bảo về số lượng và chất lượng. Các công trình văn hóa tiếp tục được quan tâm, đầu tư, tu bổ như: Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; Di tích lịch sử Quốc gia Địa điểm lưu niệm  60 liệt sỹ thanh niên xung phong  Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái; Di tích lịch sử Quốc gia 27/7… Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa đã được quan tâm thực hiện...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW

Hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, biểu diễn, triển lãm, văn nghệ quần chúng ở cơ sở diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ đảng viên công chức và nhân dân tham gia.

Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới tỉnh đã tập trung xây dựng con người Thái Nguyên phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần truyền thống quê hương cách mạng. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giáo dục, rèn luyện, xây dựng những đức tính cao quý của con người Thái Nguyên trong thời kỳ mới - yêu quê hương, đất nước, có lý tưởng, khát vọng cống hiến; có nhân cách, lối sống nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết; có dũng khí đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái ác, tôn vinh, nhân lên cái đẹp, cái tốt trong xã hội.

Tọa đàm với các cá nhân điển hình trong trong học tập, rèn luyện, công tác
Tọa đàm với các cá nhân điển hình trong trong học tập, rèn luyện, công tác

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa. Trong đó, Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác” chính là một trong những dấu ấn, điểm nhấn sáng tạo trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024

Kết quả, sau gần 3 tháng triển khai Cuộc thi, Ban Tổ chức nhận được 27.848 bài dự thi, trong đó có 1.131 bài của tác giả, nhóm tác giả từ 22 tỉnh, thành trong cả nước, 13 bài của người nước ngoài đang sinh sống và học tập trên địa bàn tỉnh. Nhiều bài dự thi có sự đầu tư công phu, nhiều bài viết tay với hàng trăm trang, nhiều mô hình trưng bày sáng tạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao giải Nhất cho tác giả tham gia Cuộc thi Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao giải Nhất cho tác giả tham gia Cuộc thi Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác

Từ thực tiễn học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 33 và Kết luận số 01 đã góp phần quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực: tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ; quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng; tăng trưởng luôn ở mức cao hơn bình quân chung cả nước, thu ngân sách luôn nằm trong tốp 18 tỉnh cao nhất cả nước.

Các đại biểu thăm quan không gian trưng bày sách và các tác phẩm đoạt giải bên lề Hội nghị
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách và các tác phẩm đoạt giải bên lề Hội nghị

Bên cạnh đó, công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số luôn được chú trọng, tạo ra sức bật mới trong phát triển. Năm 2023, Thái Nguyên tiếp tục duy trì vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), đứng thứ 8 cả nước về chuyển đổi số…

Tại hội nghị, một số tham luận đã chia sẻ những cách làm hay, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Ngoài ra, các cá nhân như đồng chí Phạm Duy Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ  và thí sinh Nguyễn Việt Dũng đoạt Giải Nhất của Cuộc thi tuyên truyền NQ33; thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà, Giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác” cũng chia sẻ những cách nghĩ, cách làm sáng tạo, hiệu quả về việc thực hiện những nhiệm vụ trên, qua cuộc tọa đàm trực tiếp tại Hội nghị.

Ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được, Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2024.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng và trao giải cho 19 tác giả, nhóm tác giả có bài dự thi đạt kết quả xuất sắc tại Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”. Giải Nhất được trao cho đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà, Giáo viên Trường THPT Hoàng Quốc Việt (Võ Nhai); 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích được trao cho các tác giả, nhóm tác giả khác...

Chị Nguyễn Ngọc Anh Thư (cán bộ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh) đoạt giải Khuyến khích và anh Dương Văn Mưu (cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Phú Bình, hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên) đoạt giải Nhì Cuộc thi.
Chị Nguyễn Ngọc Anh Thư (cán bộ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh) đoạt giải Khuyến khích và anh Dương Văn Mưu (cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Phú Bình, hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên) đoạt giải Nhì Cuộc thi.

Cũng tại Hội nghị, một số văn nghệ sĩ được khen thưởng, như NSƯT Trần Thị Thanh, UVBTV Hội, Chi hội trưởng Chi hội Múa, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33); tác giả Dương Văn Mưu, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Phú Bình, hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên đoạt giải Nhì, tác giả Nguyễn Ngọc Anh Thư, cán bộ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh, đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Hải Bí thư Tỉnh ủy, nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 33; các điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024 và tập thể, cá nhân đoạt giải, được khen thưởng Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”. Đồng chí nhấn mạnh: Mỗi tập thể, cá nhân là “những bông hoa đẹp”, đang từng ngày vun đắp, góp phần tạo ra “rừng hoa đẹp” cho quê hương Thái Nguyên ngày càng khởi sắc.

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa trong thời gian tới đồng chí đề nghị, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về phát triển văn hóa và con người Việt Nam gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa, con người trong Đảng, trong cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị, đặt trong mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nghiêm túc, tự giác, tiếp tục hiện thực hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị… chú trọng xây dựng được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt và lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

Quang Khải

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy