Thứ ba, ngày 16 tháng 07 năm 2024
06:18 (GMT +7)

Tu bổ Cụm Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ở Khuôn Tát

VNTN - Ngày 13/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Dự án Tu bổ Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khuôn Tát, xã Phú Đình thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

                  suoi-khuon-tat-mot-canh-quan-dep-o-atk-nay-trong-danh-muc-duoc-ton-tao-1694663745.jpg
Suối Khuôn Tát - một cảnh quan đẹp ở ATK nằm trong danh mục được tôn tạo 

Theo đó Dự án do VHTTDL tỉnh là chủ đầu tư, trực tiếp quản lý và giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Hội Di sản Văn hóa Việt Nam) thực hiện. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2023 - 2024. Quy mô dự án gồm 7 hạng mục được tu bổ gồm: nhà sàn Bác Hồ tại đồi Nà Đình, sân (nơi Bác Hồ và các anh em đội bảo vệ tập thể dục), bia di tích đồi Nà Đình, đường đi từ suối Khuôn Tát vào bia di tích đồi Nà Đình…

Đây là Dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 8/6/2023. Tổng mức đầu tư của Dự án là 4.009.876.949 đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Dự án tiếp tục góp phần vào việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, xây dựng điểm nhấn phát triển về du lịch lịch sử - sinh thái của tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc.

Nguyễn Đình Hưng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy