Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024
05:42 (GMT +7)

Thông báo về việc nhận tác phẩm xét đầu tư năm 2024

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên nhận tác phẩm văn học nghệ thuật xin hỗ trợ công bố, hoàn thành năm 2024 từ nguồn kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của Chính phủ để xét duyệt và hỗ trợ theo quy định.

Đối tượng: Tác giả, nhóm tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Đề tài: 8 nhóm đề tài được Chính phủ tập trung đầu tư, hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025: Đề tài lịch sử và di sản văn hóa truyền thống dân tộc; Đề tài cách mạng, trong đó tập trung vào 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Đề tài về biển, hải đảo và biên giới; bảo vệ chủ quyền, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; Đề tài về những con người mới tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ môi trường ở địa phương nói riêng và đất nước nói chung; Đề tài về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sự nghiệp xây dựng và phát triển nông thôn mới gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Đề tài về thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; về dân tộc thiểu số nhất là các dân tộc thiểu số rất ít người; Đề tài về gia đình và phòng chống bạo lực trong gia đình; Đề tài chống diễn biến hòa bình, bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Căn cứ vào phạm vi đề tài nêu trên, đề nghị hội viên đối chiếu với bản thảo mình đang thực hiện để đăng ký xét hỗ trợ, đầu tư.

Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2024.

Nơi nhận: Văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (số 19, phố Nhị Quý, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên)

Những tác phẩm xin hỗ trợ phải tuân thủ những quy định sau:

- Bản thảo sách: đã đánh máy vi tính, in một mặt trên khổ giấy A4, đánh số trang, đóng thành quyển, mỗi tác phẩm nộp 03 bản.

- Những loại hình nghệ thuật khác như Nhiếp ảnh, Mỹ thuật, Kiến trúc, Múa, Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh - Truyền hình... hồ sơ xin công bố tác phẩm qua các hình thức triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm tác giả, đĩa CD, VCD…

+ Đối với Nhiếp ảnh, Mỹ thuật: 02 bộ ảnh chụp tác phẩm (cỡ ảnh CP 10), dán lên giấy trắng khổ A4, danh sách tên tác phẩm, tác giả, đóng thành quyển.

+ Đối với Kiến trúc: Bản vẽ thiết kế quy hoạch, kiến trúc, danh sách tên tác phẩm, tác giả, đóng thành quyển.

+ Đối với Âm nhạc, Múa, Sân khấu, Điện ảnh - Truyền hình: bản thuyết minh tác phẩm, dữ liệu tác phẩm - lưu trữ bằng đĩa CD/DVD, thẻ nhớ, USB, ổ cứng di động… hoặc sản phẩm số (nếu đã dàn dựng xong); Hoặc 03 bản nhạc/ đề cương tác phẩm in 1 mặt trên khổ giấy A4 (có thông tin tóm tắt về nội dung, thời lượng tác phẩm…).

Cần biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đồng chí Nguyễn Thanh Tâm (ĐT: 0972 670 869).

Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy