Thứ bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024
20:16 (GMT +7)

Thông báo tiếp nhận tác phẩm xét Giải thưởng VHNT hàng năm của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, năm 2023

/tmp/phpHTMYWd

Ảnh minh họa, nguồn: qdnd.vn

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên thông báo tiếp nhận và xét tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học nghệ thuật hàng năm của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, năm 2023 (theo Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (sa đổi) năm 2019) như sau:

  1. Đối tượng: Tác phẩm của tác giả hoạt động ở các tỉnh, thành phố là hội viên hoặc chưa là hội viên của Hội VHNT các tỉnh, thành phố.
  2. Loại giải thưởng và tiêu chí xếp loại:

- Giải thưởng loại A, B, C, Khuyến khích; Giải tác giả trẻ (tác giả không quá 35 tuổi).

- Tiêu chí giải thưởng: Tác phẩm, công trình có giá trị xuất sắc về tư tưởng, nghệ thuật, có tìm tòi sáng tạo, có phong cách độc đáo và có tính định hướng chính trị, phù hợp với quan điểm, đường lối về văn học nghệ thuật của Đảng, không làm tổn hại đến thuần phong, mỹ tục và khối đại đoàn kết dân tộc.

  1. Mức giải thưởng: Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ căn cứ vào khả năng kinh phí giải thưởng của năm để quyết định mức cụ thể. Giải tác giả trẻ tương đương giải Khuyến khích.
  2. Thời gian công bố tác phẩm để tính giải thưởng: Tác phẩm công bố từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022. Với loại hình in ấn: Tính theo ngày lưu chiểu. Các loại hình triển lãm, biểu diễn: có xác nhận thời gian công bố tác phẩm qua triển lãm, hội diễn, phát sóng truyền hình, phát thanh...
  3. Chọn gửi tác phẩm và quy định về tác phẩm:

5.1. Chọn gửi tác phẩm:

- Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam có nhiều chuyên ngành khác nhau.

- Các Hội VHNT tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chọn gửi 03 tác phẩm của mỗi thể loại.

- Mỗi Hội VHNT chuyên ngành Trung ương chọn và giới thiệu 01 tác phẩm tiêu biểu nhất trong năm của Hội để Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao giải.

- Tác phẩm dự giải cần tuân thủ mốc thời gian công bố tác phẩm từ 01/10/2022 đến 30/9/2023.

5.2. Quy định về tác phẩm:

- Văn học, Văn nghệ dân gian: Tác phẩm được công bố trên lãnh thổ Việt Nam và phải là những tác phẩm in lần đầu. Tác phẩm chọn lọc từ những tác phẩm xuất bản trước hay tuyển tập tác phẩm không được dự xét giải.

- Tác phẩm Lý luận phê bình văn học nghệ thuật: Tác phẩm được công bố trên lãnh thổ Việt Nam và phải là những tác phẩm in lần đầu. Tác phẩm chọn lọc từ những tác phẩm xuất bản trước hay tuyển tập tác phẩm không được dự xét giải.

- Mỹ thuật: Phải gửi tác phẩm là bản gốc đến triển lãm các khu vực do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Hội Mỹ thuật Việt Nam chọn giới thiệu tác phẩm của các Hội địa phương đăng ký dự xét giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội địa phương nào không có tranh được giới thiệu thì không cần chọn gửi tác phẩm Mỹ thuật dự xét giải. Tác phẩm được giới thiệu phải làm thủ tục đăng ký qua Hội VHNT địa phương kèm theo ảnh chụp tác phẩm cỡ 25cm x 38cm (ảnh màu).

- Nhiếp ảnh: Ảnh màu hoặc đen trắng (cỡ 25cm x 30cm) trở lên.

- Âm nhạc: Gửi bản nhạc và băng, đĩa thể hiện (chỉ chọn 01 tác phẩm dự giải).

- Sân khấu: Là vở diễn phải kèm băng, đĩa hình; là kịch bản phải được xuất bản thành sách.

- Điện ảnh và Múa: Gửi băng, đĩa hình.

- Kiến trúc: Gửi bản vẽ thiết kế tổng thể, ảnh toàn bộ công trình đã xây dựng xong, ảnh bố trí nội thất tiêu biểu (cỡ 18cm x 25cm) và công năng sử dụng của công trình.

Ghi chú: Tác phẩm in thành sách gửi 02 bản/tp. BTC không trả lại tác phẩm.

Hội VHNT Thái Nguyên chỉ giới thiệu tác phẩm của các tác giả hoạt động ở tỉnh Thái Nguyên là hội viên hoặc chưa là hội viên của Hội VHNT Thái Nguyên tham dự xét giải của UBTQ theo đúng Quy chế; Tác phẩm của hội viên chuyên ngành trung ương sinh hoạt tại địa phương gửi qua Hội chuyên ngành trung ương để xét chọn và giới thiệu dự giải thưởng. Hội đồng nghệ thuật Hội VHNT Thái Nguyên sẽ chọn tác phẩm để giới thiệu dự giải thưởng của Liên hiệp.

* Thời gian nhận tác phẩm: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/10/2023.

* Nơi nhận: Bộ phận Phong trào - Hội viên, Hội VHNT Thái Nguyên. Điện thoại: 0972670869 (đ/c Tâm).

Trân trọng!

 VNTN

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy