Thứ sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024
18:56 (GMT +7)

Thơ châm số 14

“Căn bệnh” gì đây?

“Căn bệnh” gì đây của các quan

Nơi này nơi khác đã lây lan.

“Bệnh” có tên rằng Sợ trách nhiệm

Đùn đẩy cho nhau, giữ an toàn!

“Căn bệnh” gì đây, thiếu tự tin

Dám làm, dám chịu, thấu lý tình.

Cây ngay thì sợ gì chết đứng

Khi tâm trong sáng, chẳng lo chìm!

“Căn bệnh” gì đây, thật lạ lùng

Trách nhiệm được giao, lại không “dùng”

Công việc không trôi, càng trì trệ

Dài dòng lý sự, nói chung chung!

“Căn bệnh” gì đây, thật nực cười

Tự cuộn mình như thể ốc nhồi.

Sợ làm, sợ tội, muôn thứ sợ

Vẫn bám chặt lâu với “ghế” ngồi!

Thực chất “vô trách nhiệm” mà thôi

Đừng đổ cho đất, đổ cho trời!

Không làm thì nghỉ, về hưu sớm

Để người tài đức họ soán ngôi!

Mai Hằng Thân

Ăn theo

Cờ bay, khẩu hiệu, reo ca…

lễ xuất quân mang chuông qua xứ người

Niềm tin khát vọng lên ngôi

niềm kiêu hãnh của muôn người đơm hoa

Các cô gái trẻ nước nhà

lần đầu dự giải tinh hoa toàn cầu!

Hành trình rèn luyện bên nhau

mồ hôi, nước mắt, khổ đau, vượt mình…

Chia tay lưu cảnh, chân tình

ngáo danh chèn hỏng bức hình…

ăn theo!?...

Minh Thuận

Muôn kiểu bịp lừa

Lừa tình diễn ra từ lâu

Lừa tiền lừa bạc... gieo sầu cho dân

Ham lãi cao - chẳng ngại ngần

Cho vay cho mượn - rút ngân làm liều

Bao nhà vướng cảnh tiêu điều

Cái bọn lừa phỉnh - làm điều bất lương

Lừa chạy việc- lừa chạy trường

Muôn hình vạn trạng - bốn phương tứ bề

Dân tình đau xót não nề

Nhờ bên pháp luật - bút phê... bắt giùm

Từ nhân viên đến ông Trùm

Cho vào nhà đá - tra cùm... dân yên!

Thân Đông Thái

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 1 năm 2024

Ngụ ngôn - thơ châm 2 tháng trước

Thơ châm số 20

Ngụ ngôn - thơ châm 5 tháng trước

Thật giả khôn lường

Ngụ ngôn - thơ châm 6 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 6 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 9 tháng trước

Chuyện ngộ độc thực phẩm

Ngụ ngôn - thơ châm 10 tháng trước