Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
19:19 (GMT +7)

Thái Nguyên sẽ hoàn thành chi trả học phí trong tháng 4

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND “Quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý” được thông qua tại Kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh khoá XIV diễn ra ngày 24/3/2023 và có hiệu lực ngay từ ngày ký. Nghị quyết ra đời đã đáp ứng được mong mỏi của nhân dân, nhất là các bậc phụ huynh.

    

Học phí năm học này được giữ nguyên như năm học trước có ý nghĩa quan trọng với nhiều gia đình, nhất là những gia đình có điều kiện khó khăn.(Ảnh: Học sinh Trường Mầm non Hợp Tiến, Điểm trường Bãi Vàng trong giờ ăn trưa)

 Mức thu học phí năm học 2022 – 2023 sẽ được điều chỉnh

Theo sát thông tin của Kỳ họp, chị Hoàng Thị Thuỷ, xã Tân Dương, huyện Định Hoá phấn khởi chia sẻ: Thời gian gần đây, tôi cũng nghe nhiều thông tin về việc giảm học phí, nhưng cũng chưa biết tường tận thế nào. Được biết, kỳ họp HĐND tỉnh cuối tháng 3 sẽ chính thức quyết định vấn đề này nên không chỉ riêng tôi mà nhiều phụ huynh khác đều rất quan tâm và dõi theo thông tin về kỳ họp. Sau khi kỳ họp kết thúc, nghị quyết được ban hành, mức học phí được áp dụng sẽ giữ nguyên như mấy năm học trước. Phần chênh lệch học phí đã đóng trong học kỳ 1 được trả lại. Chúng tôi như trút được phần nào gánh nặng, bởi với những người có thu nhập bấp bênh như chúng tôi, điều đó rất có ý nghĩa.

Kể từ đầu năm học 2022 – 2023, mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh. Mức học phí này được xây dựng theo quy định tại Nghi định 81 của Chính phủ.

Nhiều năm qua, mức học phí luôn được tỉnh Thái Nguyên xây dựng ở mức thấp nhất trong khung học phí quy định nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đến trường.

Mặc dù đã áp dụng mức sàn của Nghị định 81, nhưng trên thực tế mức học phí năm học 2022 - 2023 áp dụng tại tỉnh cao hơn so với mức học phí năm học 2021 - 2022 nhiều lần. Sở dĩ như vậy là vì do nhiều năm trước đó tỉnh đã không thực hiện tăng học phí nhằm hỗ trợ chi phí học tập và khuyến khích người dân đưa con em tới trường.

Ông Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lý giải: Mức học phí từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2021 - 2022 được thực hiện theo khung học phí quy định tại Nghị định 86/2015 của Chính phủ. Đặc biệt, tỉnh đã chỉ xây dựng mức học phí thấp bằng hoặc gần bằng mức sàn trong khung học phí quy định tại Nghị định 86. Đơn cử như học phí mỗi tháng đối với học sinh THCS vùng thành thị theo khung học phí của Nghị định 86 quy định tối thiểu là 60 nghìn đồng và tối đa là 300 nghìn đồng. Tỉnh Thái Nguyên chỉ quy định thu ở mức thấp nhất là 60 nghìn đồng.

Năm học 2022 - 2023, mức thu học phí phải được xây dựng theo Nghị định 81/2021 của Chính phủ. Theo khung học phí quy định trong Nghị định 81, dù Thái Nguyên chỉ xây dựng khung học phí ở mức thấp nhất (mức sàn) trong khung học phí tại Nghị định này nhưng vẫn cao hơn khá nhiều lần so với những năm học trước. Chẳng hạn, học phí mỗi tháng đối với học sinh THCS vùng thành thị, khung học phí theo Nghị định 81 là từ 300 đến 650 nghìn đồng. Căn cứ vào đó, Thái Nguyên chỉ xây dựng mức thu là 300 nghìn đồng (mức thấp nhất). Tuy nhiên mức thu này vẫn cao hơn so với học phí năm học 2021 - 2022 đến 5 lần (so với trước đó là 60 nghìn đồng).

Mức học phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên áp dụng trong học kỳ I năm học 2022 - 2023 cao hơn từ 2 - 5 lần so với năm học 2021 - 2022. (Ảnh: Học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tại thư viện Nhà trường)

Mãi đến ngày 20/12/2022 Chính phủ mới ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023. Theo đó Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022 - 2023 như năm học 2021 - 2022. Mục tiêu là để tiếp tục hỗ trợ kịp thời đối với học sinh, sinh viên, hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, bình ổn giá và kiểm soát lạm phát, góp phần phục hồi kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Theo nội dung Nghị quyết 165 mới ban hành thì tỉnh cần có phương án xử lý để điều chỉnh học phí đối với cả thời gian học phí đã được áp dụng theo mức điều chỉnh tăng của Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND. Bên cạnh việc tính toán phần chênh lệch trong mức thu học phí đối với 5 tháng đã thu của học kỳ I năm học 2022 - 2023 để hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ nêu trong Nghị quyết số 165, đối với 4 tháng học phí sẽ thực hiện trong học kỳ II, năm học 2022 - 2023 cũng sẽ được điều chỉnh thu bằng với mức thu của năm học trước. Đồng thời cần cấp bù bổ sung dự toán ngân sách 2023 cho lĩnh vực sự nghiệp giáo dục do mức thu học phí giảm.

Thực hiện việc điều chỉnh mức thu học phí theo Nghị quyết 165

Học sinh trường THPT Chu Văn An, TP. Thái Nguyên trong một giờ lên lớp

Theo tính toán của các cơ quan chuyên môn, tổng kinh phí hỗ trợ để các cơ sở giáo dục công lập thực hiện hoàn trả cho học sinh phần chênh lệch học phí đã thu năm học 2022 - 2023 so với mức thu học phí năm học 2021- 2022, đảm bảo duy trì hoạt động dạy và học tại các cơ sở giáo dục công lập là trên 188 tỷ đồng (trong đó, các cơ sở giáo dục thuộc khối tỉnh là 57.204 triệu đồng, các cơ sở giáo dục thuộc khối huyện, thành phố là 131.007 triệu đồng).

Quy định hỗ trợ kinh phí này sẽ được áp cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý (các cơ sở giáo dục công lập).

Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục công lập phần chênh lệch tăng thêm giữa mức thu học phí năm học 2022 - 2023 (theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022 - 2023 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý) so với mức thu học phí năm học 2021 - 2022 (theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2021 - 2022 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý) để thực hiện hoàn trả học phí cho trẻ em mầm non, học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh ngày càng khang trang. (Ảnh: Lớp học tại Điểm trường Bãi Vàng, Trường Mầm non Hợp Tiến, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ)

Nghị quyết chính thức ra đời, hướng dẫn về việc thu học phí và hoàn trả phần chênh lệch tăng thêm giữa mức thu học phí của năm học 2022 - 2023 so với mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 đã được cơ quan có chức năng ban hành ngay trong tháng 3 vừa qua. Trước đó, Sở đã yêu cầu các cơ sở giáo dục tính toán số liệu và yêu cầu ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số để thực hiện việc chi trả cho phụ huynh học sinh. Đồng thời tính toán trước các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngay trong ngày 30/3, các nhà trường trong diện điều chỉnh học phí đã gửi tin nhắn thông báo thực hiện công văn số 701/HDLS-SGDDT-STC về việc thực hiện hoàn trả phần chênh lệch thu học phí từ tháng 9/2022 đến hết tháng 2/2023. Đồng thời đề nghị phụ huynh học sinh cung cấp thông tin như: Họ và tên học sinh, lớp, họ và tên phụ huynh, số tài khoản của phụ huynh kèm căn cước công dân.

Chị Nguyễn Bích Phương, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên cho biết: Con tôi hiện đang học tại Trường Mầm non 19/5, TP. Thái Nguyên. Sau khi chúng tôi gửi thông tin theo hướng dẫn của Nhà trường. Nhà trường đã hoàn thiện danh sách theo lớp với đầy đủ các thông tin phụ huynh đã cung cấp trước đó và gửi ngược lại để chúng tôi kiểm tra, đối chiếu, xác minh lại mọi thông tin một lần nữa trước khi tiến hành trả lại tiền thông qua nhóm zalo của lớp. Với cách làm này vừa nhanh gọn vừa thuận tiện cho phụ huynh chúng tôi.

Ứng dụng chuyển đổi số trong việc chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thành việc chi trả cho phụ huynh tiền học phí chênh lệch là yêu cầu chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên với tất cả các nhà trường. Cũng theo Giám đốc Sở Phạm Việt Đức, việc trả lại học phí chênh lệch này sẽ được hoàn thành trong tháng 4/2023.

Thái Nguyên là một trong số những địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết số 165

Với việc ra đời Nghị quyết này, tỉnh Thái Nguyên sẽ trở thành một trong số những địa phương đầu tiên ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết số 165. Điều này thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và kịp thời của bộ máy chính quyền địa phương trong thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các vấn đề an sinh xã hội.

Kim Ngân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy