Thứ bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024
20:09 (GMT +7)

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương

Sáng 19/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Phổ Yên tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay”. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Duy Hoàng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Văn Lương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phổ Yên và đồng chí Nguyễn Thị Mai, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội thảo.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 110-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Nhiều cuốn sách, tài liệu lịch sử có giá trị được xuất bản. Toàn tỉnh đã xuất bản được 33 công trình lịch sử của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 9/9 huyện, thành phố đã nghiên cứu, biên soạn và tái bản có chỉnh lý, bổ sung lịch sử đảng bộ đến năm 2022; 177/177 xã, phường, thị trấn đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ. Công tác định hướng cũng như thông tin, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương, truyền thống lịch sử của ngành, đơn vị được ngành Tuyên giáo tỉnh Thái Nguyên thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Đặc biệt, nhằm phát huy hiệu quả chương trình chuyển đổi số, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề tài khoa học “Nghiên cứu, xây dựng bộ ngữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thái Nguyên” trong 2 năm 2023 - 2024 nhằm tập hợp, nghiên cứu, xây dựng tư liệu, tài liệu về lịch sử, văn hóa Thái Nguyên có tính thống nhất, đảm bảo theo hình thức số hóa phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa của địa phương…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng vẫn còn những hạn chế tồn tại sau: Còn có cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm tới công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; chất lượng một số bản thảo lịch sử địa phương chưa cao, nội dung, hình thức còn sơ sài, tư liệu còn thiếu, thậm chí có tư liệu chưa chính xác; chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của một số cuốn lịch sử thiếu hấp dẫn...

Các đồng chí chủ trì Hội thảo
Các đồng chí chủ trì Hội thảo

Hội thảo đã nhận được 20 tham luận của các đơn vị, địa phương tập trung vào một số nội dung: làm rõ những kết quả đạt được và các vấn đề còn tồn tại; đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế trong triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương trên địa bàn tỉnh; những đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục lịch sử…

Các đại biểu về dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng khẳng định: Hội thảo ngày hôm nay sẽ cung cấp thêm những cơ sở khoa học, những luận cứ quan trọng để các cấp ủy Đảng tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đồng thời, mong muốn qua Hội thảo này, các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng để công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống cách mạng thực sự là nguồn lực nội sinh, là động lực cho sự phát triển đất nước nói chung và Thái Nguyên nói riêng.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội thảo

Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội thảo, các đại biểu dự Hội thảo đã dâng hương tại Khu di tích Lý Nam Đế ở phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên.

Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Lý Nam Đế ở phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên.
Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Lý Nam Đế ở phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên.

Anh Thắng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy