Thứ bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024
20:48 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Trần Khải

Phơi miến

Nghề truyền thống

Miến dong

Hửng nắng

Hai mái đầu

Được nắng

Đôi bạn

Chiều buông

Chè thu

Cô dâu Dao đỏ

Bếp ấm

1. Chợ Quê

2. Còn mãi lời ru

3. Đường nét công nghiệp

4. Một thoáng Tháp chàm

5. Nắng sớm

6. Người giữ lửa

7. thiếu nữ Dao tiền

8. Thợ đúc gang

9. Thợ lò

10. Thử lửa

11. Xuân Về

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một số tác phẩm của Trần Văn Chín 

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Phạm Văn Quý

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Long

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Anh Hòa

Thư viện tác phẩm 2 năm trước