Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023
02:38 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Phạm Thế Hoàng

Ảnh mới:

Bên dòng gang

So dây

Những hạt vàng

Nét vùng cao

Nắng Chiều

Mùa thuốc nam

Khai lò

Chè xuân

Cần mẫn

Cán thép

Ảnh cũ:

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Ảnh 5

Ảnh 6

 

Ảnh 7

Ảnh 8

Ảnh 9

Ảnh  10

 

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một số tác phẩm của Trần Văn Chín 

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Phạm Văn Quý

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Long

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Anh Hòa

Thư viện tác phẩm 2 năm trước