Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
19:24 (GMT +7)

TIN TỨC VỀ VĂN NGHỆ THÁI NGUYÊN

Từ khoá: Phạm Thế Hoàng

Một số tác phẩm của tác giả Phạm Thế Hoàng

Ảnh mới: Bên dòng gang So dây Những hạt vàng Nét vùng cao Nắng Chiều Mùa thuốc nam Khai lò Chè xuân Cần mẫn Cán thép Ảnh cũ: Ảnh 1 Ảnh 2 Ảnh 3 Ảnh 4 Ảnh 5 Ảnh 6   Ảnh 7 Ảnh 8 Ảnh 9 Ảnh  10   [su_button url=”https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/”]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

Thư viện tác phẩm 6 năm trước

Phạm Thế Hoàng

Tên tác giả: Phạm Thế Hoàng Ngày sinh: 12/06/1955. Dân tộc: Kinh Địa chỉ: Hương Sơn – Thái Nguyên Điện thoại: 0915.396462 Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên   Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm [su_button url=”https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/”]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

Thư viện tác giả 6 năm trước