Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
21:45 (GMT +7)

Phạm Thế Hoàng

Tên tác giả: Phạm Thế Hoàng

Ngày sinh: 12/06/1955.

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ: Hương Sơn - Thái Nguyên

Điện thoại: 0915.396462

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

 

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước