Chủ nhật, ngày 26 tháng 05 năm 2024
01:10 (GMT +7)

Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu 1138
Những đứa trẻ ở làng Vân, Bắc Giang. Ảnh: Việt Hùng
Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu 1139
Trong nắng. Ảnh: Đỗ Anh Tuấn
Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu 1140
Tuổi thơ. Ảnh: Ngọc Hải
Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu 1141
Tình bạn. Ảnh: Đồng Đăng
Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu 1142
Ông và cháu. Ảnh: Khánh Vân
Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu 1143
Tranh cổ động “Biển đảo quê hương” của nhóm tác giả: Minh Thư – Cao Nhi – Chân Chân

1 đã tặng

0

1

0

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy