Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
19:36 (GMT +7)

Xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển và có bản sắc

Trung tuần tháng Tư vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu hướng tới là xây dựng một Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện và có bản sắc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (giữa, hàng trên) nghe báo cáo về các phương án tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên qua hệ thống bản đồ

Như vậy, Thái Nguyên là tỉnh thứ 5 trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh (sau các tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Thanh Hoá).

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg, ngày 14/3/2023. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch của tỉnh gồm có với 9 đơn vị hành chính, gồm 3 thành phố (Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên) và 6 huyện (Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Bình).

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng tỉnh trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc.

Thái Nguyên phát triển để trở thành nơi nơi đáng sống, đáng đến, nơi an toàn và thịnh vượng. (Trong ảnh: TP. Thái Nguyên hai bên bờ sông Cầu - Ảnh: Hải Bình )

Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải cho biết: Quy hoạch đã xác định xây dựng TP. Thái Nguyên trở thành một trong những cực tăng trưởng và hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng trung du miền núi Bắc Bộ và Vùng Thủ đô Hà Nội.

Đây cũng chính là nội dung được nêu rất rõ trong Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Trung du miền núi phía Bắc với tầm nhìn đến 2030. Thái Nguyên sẽ đạt tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, một thành phố xanh, thông minh có bản sắc rõ ràng, là một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của Vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước, nơi đáng sống, đáng đến và nơi an toàn, thịnh vượng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch cho tỉnh Thái Nguyên

Hình ảnh trên được xây dựng dựa trên nền tảng, tiềm năng sẵn có về mảnh đất, con người Thái Nguyên. Thái Nguyên sẽ phát triển xã hội thân thiện, văn minh và hài hòa, không tách rời phát triển kinh tế với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Trong đó, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển. Từ đó khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Thái Nguyên, truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và phương án tổ chức các hoạt động kinh tế của bản quy hoạch, văn hóa được xác định là một thành tố quan trọng, không thể thiếu. Với định hướng, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển kinh tế nhanh, bền vững của tỉnh.

Múa Tắc xình trong lễ hội Cầu mùa của người Sán Chay, Phú Lương

Từ định hướng bao trùm đó đến các phương diện cụ thể như chăm lo xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; phát triển văn hoá, nâng cao hiệu quả công tác gia đình, đảm bảo giữ gìn bản sắc của vùng đất và con người Thái Nguyên; bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch bền vững... đều được thể  hiện rõ trong Quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên sẽ được phát triển thành 2 vùng kinh tế - xã hội, gồm: Vùng phía Nam và vùng phía Bắc.

Vùng phía Nam với 3 khu vực: Cụm TP. Thái Nguyên – Sông Công – Phổ Yên là khu vực đô thị hóa tập trung, là hạt nhân và là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Huyện Phú Bình định hướng trở thành thị xã Phú Bình, là đô thị công nghiệp, công nghệ cao, đổi mới và sáng tạo. Huyện Đại Từ định hướng trở thành thị xã Đại Từ, là đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch.

Huyện Đại Từ định hướng trở thành thị xã Đại Từ, là đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch (Ảnh: Khu du lịch sinh thái tại xã La Bằng, huyện Đại Từ đang hình thành và phát triển )

Vùng phía Bắc được phân thành 2 khu vực: Khu vực Đông Bắc gồm 2 huyện Võ Nhai và Đồng Hỷ, khu vực Tây Bắc gồm 2 huyện Định Hóa và Phú Lương. Đây được định hướng sẽ là vùng bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, phát triển nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, khai thác khoáng sản và du lịch.

Trong phương án quy hoạch khu vực nông thôn, Thái Nguyên sẽ hoàn thiện về kết cấu hạ tầng, từng bước nâng cao chất lượng, môi trường sống (trong đó có bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá làng, xã)...

 

Tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua địa bàn huyện Định Hoá góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực nông thôn - Ảnh: Hải Bình

Cùng với đó là các phương án đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế công trình văn hóa, thể thao đạt chuẩn để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa, thể thao của các tầng lớp nhân dân. Bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào mục danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; các di sản văn hóa đang xuống cấp, bị xâm hại không gian, cảnh quan di tích.    

Những thiết chế văn hoá được đầu tư xây dựng trên địa bàn như Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ các giá trị văn hóa, thể thao của nhân dân. Ảnh: Ngọc Nam.

Người đứng đầu Đảng ta - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xác định “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Quy hoạch đã được công bố, chúng ta cùng nhau kỳ vọng vào việc thực hiện quy hoạch trong thời gian tới. Hy vọng rằng khi tầm quan trọng của văn hoá khi được đặt đúng chỗ sẽ là “nền tảng tinh thần, là động lực phát triển”, từ đó phát huy được giá trị và sức mạnh của con người Thái Nguyên, góp phần làm nên một Thái Nguyên phát triển và giàu bản sắc.

Kim Ngân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy