Chủ nhật, ngày 21 tháng 04 năm 2024
21:13 (GMT +7)

Văn nghệ sĩ Thái Nguyên tăng cường tham gia bảo đảm an ninh trật tự

Chiều nay (8/9), Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Ra mắt mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên tham gia bảo đảm an ninh trật tự”, thông tin về việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự có Thượng tá Phạm Ngọc Hùng, Trưởng phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh); lãnh đạo phòng An ninh chính trị nội bộ, phòng Tham mưu (Công an tỉnh); đồng chí Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cán bộ, nhân viên Phòng PA03, Hội VHNT tỉnh cùng đông đảo các văn nghệ sĩ...

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo đó, Phòng PA03 có chức năng, nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị nội bộ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật, văn hóa tư tưởng tại địa phương. Thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan đơn vị trong công tác đảm bảo ANTT, thường xuyên phối hợp với Hội VHNT tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Để tiếp tục huy động và phát huy tối đa sức mạnh của hội viên Hội VHNT trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn và hành vi tiêu cực trong xã hội; chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng VHNT để xâm phạm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự của địa phương, phòng PA03 đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Tuyên truyền, vận động hội viên Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên tham gia bảo đảm an ninh trật tự”.

Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh và phòng PA03 kí cam kết tham gia và thực hiện mô hình
Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh và phòng PA03 kí cam kết tham gia mô hình

Một số nội dung chính của mô hình là: Tham mưu với lãnh đạo Hội VHNT chú trọng công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống các chi hội, câu lạc bộ tại địa phương, bảo đảm thực thi đúng đắn chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của Hội, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên; vận động hội viên Hội VHNT tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; định kỳ và đột xuất tham mưu cho chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành thích trong quá trình xây dựng mô hình…

Lãnh đạo các Hội VHNT địa phương ký kết tham gia mô hình
Lãnh đạo các Hội VHNT địa phương ký kết tham gia mô hình

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội VHNT tỉnh và các Hội VHNT địa phương đã ký cam kết tham gia mô hình. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh thông tin đến các văn nghệ sĩ về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; cách nhận diện tội phạm, tệ nạn và những biện pháp, cách thức để ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm…

Thượng tá Phạm Ngọc Hùng, Trưởng phòng an ninh đối ngoại (Công an tỉnh) thông tin tại Hội nghị
Thượng tá Phạm Ngọc Hùng, Trưởng phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) thông tin tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, nhà Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội VHNT cho biết: Thực hiện giao ước xây dựng mô hình dân vận khéo được ký kết hôm nay, trong thời gian tới, Hội VHNT tỉnh với 300 hội viên, 9 hội cấp huyện thành phố trong hệ thống của mình sẽ tích cực, chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với Phòng PA03 và các phòng chuyên môn khác của Công an tỉnh trong việc vận động cán bộ hội viên phát huy tối đa vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong đảm bảo ANTT trên lĩnh vực VHNT.

Đồng thời, sẽ nỗ lực phát huy trách nhiệm công dân, trách nhiệm văn nghệ sĩ trong mọi hoạt động sáng tác, nghiên cứu phê bình, biểu diễn quảng bá tác phẩm phục vụ cộng đồng với tinh thần cống hiến cao nhất; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các thế lực thù địch móc nối, lôi kéo văn nghệ sĩ trong tỉnh tham gia các hoạt động có nội dung nhạy cảm chính trị, tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, phá hoại chế độ.

Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại chương trình, đồng chí Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thông tin về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, các văn nghệ sĩ đã được nâng cao nhận thức, hiểu biết về các khái niệm cũng như tầm quan trọng của chuyển đổi số trong cuộc sống; tăng cường khả năng nhận diện, đấu tranh chống lại các luận điệu bịa đặt, xuyên tạc làm mất ANTT trên không gian số.

Đồng chí Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thông tin tại Hội nghị. Ảnh: Khắc Thiện
Đồng chí Đào Ngọc Tuất, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thông tin tại Hội nghị. Ảnh: Khắc Thiện

Anh Thắng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy