Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
22:44 (GMT +7)

Toạ đàm kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Văn học nghệ thuật huyện Võ Nhai

VNTN- Buổi Toạ đàm do Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) huyện Võ Nhai tổ chức sáng 8/12, tại Hội trường huyện Võ Nhai.

Toạ đàm kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Văn học nghệ thuật huyện Võ Nhai
Tiết mục hát then do hội viên biểu diễn trong chương trình văn nghệ chào mừng

Hội VHNT huyện Võ Nhai được thành lập ngày 12/12/2013 với 49 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội thuộc15 xã, thị trấn. Đến nay, Hội đã có đủ 15 chi hội ở 15 xã, thị trấn, với 299 hội viên.

Không chỉ phát triển về tổ chức hội và hội viên, Hội VHNT huyện Võ Nhai còn đạt được nhiều kết quả trong các mặt hoạt động. Hội đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và vận động hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về VHNT, nhất là Nghị quyết số 23, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 33, ngày 9/4/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nhiều hoạt động được Hội phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức, góp phần làm phong phú đời sống văn hoá, tinh thần cho Nhân dân, như Liên hoan tiếng hát Then lần thứ nhất huyện Võ Nhai năm 2015; Ngày thơ Việt Nam hàng năm; Liên hoan khúc hát Thơ – Then…

Toạ đàm kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Văn học nghệ thuật huyện Võ Nhai
Ông Dương Trọng Bằng, Chủ tịch Hội VHNT huyện Võ Nhai khai mạc buổi Toạ đàm

Hằng năm, Hội tổ chức cho hội viên đi giao lưu, học tập kinh nghiệm với các Hội VNHT trong tỉnh và các Hội VHNT ngoài tỉnh như Bắc Ninh, Phú Thọ, Lạng Sơn; giao lưu với các Câu lạc bộ thơ, với Chi hội Bộ đội truyền thống Trường Sơn  Vũ Sơn (Bắc Sơn, Lạng Sơn)… Ông Hoàng Văn Hải, Chi hội VHNT xã Nghinh Tường được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.

Với những kết quả đạt được, Hội VHNT huyện Võ Nhai được khối thi đua bình xét xếp thứ Nhì trong các năm 2014 và 2015; xếp thứ Nhất trong các năm 2016, 2017, 2018. Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội và cá nhân ông Dương Trọng Bằng, Chủ tịch Hội trong thực hiện Nghị quyết số 23.

Nhân dịp này, Hội VHNT huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

Toạ đàm kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Văn học nghệ thuật huyện Võ Nhai
Chủ tịch Hội VHNT huyện trao khen thưởng cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc

Huy Văn

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy