Thứ hai, ngày 15 tháng 07 năm 2024
18:13 (GMT +7)

Thông báo kết quả xét chọn Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2021

VNTN- Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-BTC ngày 30/6/2023 của Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2021 về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2021; Hội đồng Giám khảo các cấp của 11 chuyên ngành đã phân tích, đánh giá, chấm điểm và đề nghị 70 tác phẩm/nhóm tác phẩm/công trình đạt giải.

Cụ thể bộ Giải thưởng gồm 09 giải A, 18 giải B, 21 giải C và 22 giải Khuyến khích.

Danh sách các tác phẩm/nhóm tác phẩm/công trình đạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 - 2021 đã được Ban Tổ chức Giải thưởng công bố.

Sau 15 ngày kể từ khi kết quả được công bố, nếu không có khiếu nại, Ban Tổ chức hoàn chỉnh thủ tục, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức trao giải thưởng.

Chi tiết xem tại đây.

VNTN

2 đã tặng

2

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy