Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024
05:03 (GMT +7)

Thông báo Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của đội ngũ họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên; tạo điều kiện cho hoạt động mỹ thuật phát triển góp phần xây dựng văn hóa, con người Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phát động Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2024.

Đối tượng tham gia: Các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp hiện đang sinh sống, làm việc ở Thái Nguyên (trừ Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Cuộc thi và Triển lãm).

Thời gian phát động sáng tác: Từ ngày 01/6/2024 đến hết ngày 30/9/2024.

Thời hạn nhận tác phẩm: Từ ngày 20/9/2024 đến 04/10/2024.

Chủ đề, nội dung

- Chủ đề: Chủ đề tự do.

- Nội dung sáng tác: Những vấn đề của cuộc sống đương đại và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ; Ưu tiên những sáng tác về đất và người Thái Nguyên, phản ánh đời sống văn hóa, đất và người Thái Nguyên giàu bản sắc.

Quy định chung

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm được sáng tác từ năm 2023 đến ngày 30/9/2024, thuộc 4 chuyên ngành: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, mỹ thuật ứng dụng.

Phía sau tác phẩm phải dán phiếu và ghi rõ các thông tin: tên tác giả, năm sinh, tên tác phẩm, kích thước, chất liệu, năm sáng tác, địa chỉ, số điện thoại, email (nếu có),…

Mỗi tác giả chỉ được sử dụng 01 tên để gửi tranh dự thi. Nếu là nghệ danh, đề nghị ghi rõ tên thật bên cạnh nghệ danh. Ban Tổ chức sẽ gửi tiền giải thưởng và thù lao trưng bày (nếu có) theo tên thật (tên trong chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân) của tác giả.

Giải thưởng

Dự kiến tổng số giải thưởng: 11 giải, bao gồm:  01 Giải Nhất (mỗi giải trị giá 5.000.000đ); 02 Giải Nhì (mỗi giải trị giá 4.000.000đ); 03 Giải Ba (mỗi giải trị giá 3.000.000đ); 05 Giải Tư (mỗi giải trị giá 1.000.000đ).

Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi, căn cứ vào chất lượng tác phẩm của mỗi thể loại.

Ngoài giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức sẽ kêu gọi các nhà tài trợ, bảo trợ trao thêm giải thưởng. Phần thưởng có thể là tiền mặt, hiện vật hoặc các dịch vụ ưu đãi do nhà tài trợ quyết định. Ban Tổ chức sẽ thông báo sau. 

Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (Số 19 phố Nhị Quý, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các tác giả chuyên và không chuyên, cùng sự quan tâm, cổ vũ của công chúng yêu mến nghệ thuật để Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2024 thành công tốt đẹp.

Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên

Mời xem chi tiết Thể lệ Cuộc thi tại đây.

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy