Thứ ba, ngày 16 tháng 07 năm 2024
07:11 (GMT +7)

Thông báo chuyển trụ sở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên

Thông báo chuyển trụ sở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Đồ hoạ: Ngọc Luận
Thông báo chuyển trụ sở Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Đồ hoạ: Ngọc Luận

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo về việc thay đổi trụ sở làm việc của Cơ quan Thường trực Hội và Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, cụ thể như sau:

- Địa chỉ: Tầng 1 trụ sở mới Đảng ủy Khối các cơ quan và một số cơ quan tỉnh Thái Nguyên, phố Nhị Quý, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian: Từ ngày 25 tháng 9 năm 2023

- Số điện thoại Văn phòng tỉnh Hội: 0208.3.855.513

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh được biết để thuận lợi liên hệ công tác.

Trân trọng./.

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy