Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
07:07 (GMT +7)

Thơ dự thi của Hoàng Thị Hiền

(Thơ song ngữ Tày - Việt)

Kha tàng nòn chang phả mừng 

Mì cần 

Cót kha ngậy mòng óc áy 

Lao ăn vằn hất lủc pjạ dú tởi 

Cáp cuổi ké lẹo dang thốc lồng cốc 

Hây chằng hất đảy lăng đây. 

Mì cần 

Căm tao ngà gò vỏ mẻ 

Khoáy kha bàn thiên hạ hất kin 

Khai nà sa slưả mấư 

Cần nẩy cần diển 

Kha tàng mì slút 

Khua tọ hảy vưả khen kha mà, tha lắp. 

Lủc hây ố ố au mừng dà nả khấư sứt. 

Lủc vộ chếp tấng muối tôm pjóng lồng sum.

Con đường nằm trong bàn tay

Có người 

Bó gối nghĩ nát óc 

Sợ cái ngày thành mồ côi ở đời. 

Tàu chuối già hết nhựa rũ xuống gốc. 

Mình chưa làm được điều hay. 

Có người 

Cầm dao kề cổ bố mẹ 

Vắt chân bình thiên hạ làm ăn. 

Bán ruộng mua áo mới. 

Người này người nọ. 

Con đường có ngõ cụt.

Cười hay khóc khi xuôi tay nhắm mắt. 

Con mình rống thảm thiết, 

              lấy bàn tay che mặt ráo hoảnh. 

Con người ta đau từng nắm đất mà đi. 

Hoàng Thị Hiền

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước