Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
08:03 (GMT +7)

Thái Nguyên ban hành Công điện khẩn chỉ đạo phòng chống COVID-19

VNTN - Thực hiện văn bản số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID -19, Công văn số 396I/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của Ban Chi đạo Quốc gia về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chi đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn khẩn chỉ đạo phòng chống COVID-19 dưới đây:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy