Thứ tư, ngày 12 tháng 06 năm 2024
22:20 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Trần Đình Hoàn

Lễ đầu xuân

Người giữ lửa làng nghề

Tung cước

Vươn tới trời cao

Trên đường đua pa za tong

Sợi chỉ hồng

Khoe sắc

Trải nghiệm

Cùng hướng bóng

Biểu cảm tiếc

Bản mùa lúa chín

Người giữ lửa làng nghề

Ảnh 1 

Ảnh 2

Ảnh 3 

Ảnh 4

 Ảnh 5 

Ảnh 6

Ảnh 7

 

Ảnh 8

Ảnh 9

 

Ảnh 10

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một số tác phẩm của Trần Văn Chín 

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Phạm Văn Quý

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Long

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Anh Hòa

Thư viện tác phẩm 2 năm trước