Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
09:04 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Công Trượng

Tác phẩm mới:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

010

Tác phẩm cũ:

- 01 Biểu thị ngôn ngữ

- 02 Chân dung người thợ

- 03 Đi hội

- 04 Được mùa

- 05 Học nhóm

- 06 Làm duyên

- 07 Sắc màu

- 08 Sóng vàng

- 09 Vào ca

- 10 Thu hoạch

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một số tác phẩm của Trần Văn Chín 

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Phạm Văn Quý

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Long

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Anh Hòa

Thư viện tác phẩm 2 năm trước