Thứ bảy, ngày 09 tháng 12 năm 2023
13:05 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Dương Tuấn Dũng

Gang sôi

Khúc quanh

Luyện Thép

Mai Châu xanh

Mùa vàng âm no

Những tia lửa thép

Tấn công

Thợ lò

Tình cha nghĩa mẹ

Trên đỉnh núi quặng

Dương Tuấn Dũng

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một số tác phẩm của Trần Văn Chín 

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Phạm Văn Quý

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Long

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Anh Hòa

Thư viện tác phẩm 2 năm trước