Thứ ba, ngày 16 tháng 07 năm 2024
07:53 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Dương Tuấn Dũng

Gang sôi

Khúc quanh

Luyện Thép

Mai Châu xanh

Mùa vàng âm no

Những tia lửa thép

Tấn công

Thợ lò

Tình cha nghĩa mẹ

Trên đỉnh núi quặng

Dương Tuấn Dũng

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy