Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
09:10 (GMT +7)

Một số tác phẩm của tác giả Đỗ Anh Tuấn

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bếp ấm

Chào bố đi làm

Chè Hoàng Nông 1

Chè Hoàng Nông 2

Dòng sông xanh

Chè Hoàng Nông 3

Gắng sức

Hồ Núi Cốc

Nghề đan nát

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

Tác phẩm mới:

 

Tác phẩm cũ:

- Bên nhau

- Chiều về trên Hồ Núi Cốc

 - Chiều về

 - Chùa Cầu, phố cổ Hà Nội

 - Đường đến trường

 - Gắng sức

 - Lễ hội Núi Văn Núi Võ

 - Một thoáng miền Tây Bắc

 - Mùa vàng

 - Nắng sớm vùng cao

Đỗ Anh Tuấn

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một số tác phẩm của Trần Văn Chín 

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Phạm Văn Quý

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Long

Thư viện tác phẩm 2 năm trước

Một số tác phẩm của Nguyễn Anh Hòa

Thư viện tác phẩm 2 năm trước