Thứ hai, ngày 04 tháng 03 năm 2024
18:01 (GMT +7)

Thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết

Ngày 26/4, Ban Thường trực Uỷ ban MTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết Quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thể dục - Thể thao, Văn học - Nghệ thuật, Thông tin - Truyền thông (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị quyết).

 

Đồng chí Phạm Thái Hanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị

 Ngày 18/5/2014, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 44/2014/NQ-HĐND về việc quy định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, khu vực Quốc tế và cấp Quốc gia thuộc các lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thể dục - Thể thao, Văn học - Nghệ thuật, Thông tin - Truyền thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện Nghị quyết số 44, có nhiều nội dung không còn phù hợp với thực tiễn và các văn bản mới được ban hành. Việc xây dựng quy định mới nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn, phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành có vai trò quan trọng để tiếp tục thúc đẩy các tập thể, cá nhân tiếp tục cố gắng, nỗ lực, sáng tạo, từ đó phát triển phong trào thi đua yêu nước ngày càng lớn mạnh. Cùng với đó việc quy định mức chi tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải phải phù hợp với khả năng chi ngân sách của tỉnh.

Đại diện Hội Cựu Giáo chức tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị quyết. Đồng thời nêu những dẫn chứng cụ thể và phân tích, đánh giá về những tác động có thể xảy ra do những thay đổi từ nghị quyết.

Đối với nội dung quy định mức thưởng thuộc lĩnh vực Văn học - Nghệ thuật, đối tượng mà dự thảo Nghị quyết xây dựng là tác giả, nhóm tác giả thuộc tỉnh Thái Nguyên có tác phẩm Văn học - Nghệ thuật đoạt giải Vàng, Bạc, Đồng (hoặc Nhất, Nhì, Ba và tương đương) tại các kỳ thi, cuộc thi Quốc tế; các kỳ thi, cuộc thi Quốc gia do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị

Lãnh đạo Hội VHNT tỉnh đề nghị bổ sung: "Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội VHNT chuyên ngành trung ương, Hội đồng lý luận phê bình VHNT Trung ương" là đơn vị tổ chức. Vì có nhiều giải thưởng chính thức trong lĩnh vực này lại thuộc về các Hội VHNT chuyên ngành thực hiện, chứ Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch rất ít tổ chức, thậm chí có những lĩnh vực Bộ không tổ chức, ví dụ như Văn học, Lý luận, Kiến trúc... Đây là các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý. Quan trọng hơn, đây cũng là các tổ chức có uy tín, trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực VHNT.

Đại diện lãnh đạo Hội VHNT tỉnh tham gia phản biện một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết

Đối với nhóm tác giả có tác phẩm văn học - nghệ thuật, tiết mục biểu diễn song ca, đồng ca đoạt giải, dự thảo nghị quyết xây dựng mức thưởng bằng 1,5 lần mức thưởng giải cá nhân tương ứng; tiết mục hợp xướng hoặc vở diễn (được Hội đồng hoặc ban Giám khảo xác định) mức thưởng bằng 2 lần mức thưởng giải cá nhân tương ứng; tác phẩm Điện ảnh mức thưởng bằng 5 lần mức thưởng giải cá nhân tương ứng. Đại diện Hội VHNT tỉnh đề nghị sửa mức thưởng lần lượt thành 2 - 5 – 5 lần.

Đồng thời, đề nghị bổ sung mức thưởng đối với các cá nhân đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà  nước về VHNT và Khoa học Công nghệ vào dự thảo nghị quyết.

Đại diện Trường THPT Chuyên Thái Nguyên tham gia gia góp ý xây dựng Nghị quyết

Về dự thảo mức thưởng thuộc lĩnh vực Thông tin - Truyền thông và học sinh đoạt giải trong nhiều lĩnh vực nhiều đại biểu đề nghị tăng mức thưởng và rút ngắn khoảng cách các “bước” giải đối với giải quốc gia.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tăng mức tiền thưởng cho giáo viên, huấn luyện viên hoặc tập thể giáo viên, huấn luyện viên có nhiều cá nhân đoạt giải trong một kỳ thi hoặc cá nhân đoạt nhiều giải thưởng thì mức thưởng được tính bằng 100% mức thưởng của tổng số giải cao nhất cộng với ½ tổng mức thưởng của các giải còn lại thay vì bằng 50% mức thưởng của tập thể, cá nhân đoạt giải như trong dự thảo Nghị quyết.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể Thao và Du lịch đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo Nghị quyết

Đại diện Sở Giáo dục và đào tạo cũng đề nghị bổ sung, sửa đổi dự thảo nghị quyết đối với cơ cấu giải thưởng và phạm vi các cuộc thi để xét thưởng cho học sinh, sinh viên, học viên đang học tập ở các cấp học thuộc tỉnh Thái Nguyên. Cùng với đó, đại diện Sở cũng đề nghị mức tiền thưởng cho giáo viên, huấn luyện viên hoặc tập thể giáo viên, huấn luyện viên đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn được tính bằng 100% mức thưởng của tập thể, cá nhân đoạt giải thay vì 50% như trong dự thảo Nghị quyết.

 

Cùng với đó là nhiều ý kiến góp ý tâm huyết khác. Trên cơ sở đó, cơ quan Thường trực MTTQ tỉnh và ban soạn thảo nghị quyết đã giải trình và tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa trước khi trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Kim Ngân

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy