Thứ bảy, ngày 09 tháng 12 năm 2023
18:53 (GMT +7)

Đã có chủ trương của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh lần thứ VII

VNTN - Ngày 24/6 vừa qua, UBND tỉnh đã có công văn số 2355/UBND-NC, về việc đại hội Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên, do Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Hồng Bắc kí, với những nội dung chính sau: Nhất trí cho Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023. Việc tổ chức Đại hội phải được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và các văn bản hướng dẫn thi hành. Về Đề án nhân sự: Yêu cầu Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên thực hiện các quy trình chuẩn bị nhân sự theo đúng các quy định hiện hành, đặc biệt đối với các nhân sự dự kiến giới thiệu bầu cử các chức danh chủ chốt của Hội… Về kinh phí, Hội VHNT tỉnh xây dựng dự toán kinh phí chi tiết trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả; Sở Tài chính thẩm định dự toán, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Công văn được ban hành dựa trên đề nghị của Sở Nội vụ tại công văn số 930/SNV-TCBC&TCPCP ngày 27/5/2019, và thực hiện theo Nghị quyết số 478-NQ/BCSĐ ngày 20/5/2019 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai công việc theo quy trình và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, để Đại hội của Hội được diễn ra trong thời gian sớm nhất. P.V

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đại hội có nhiều đổi mới

Các kỳ Đại hội 4 năm trước

Những dấu ấn nhiệm kỳ

Các kỳ Đại hội 4 năm trước

Nơi đưa văn chương của tôi đi xa hơn

Các kỳ Đại hội 4 năm trước

Nơi chắp cánh khát vọng sáng tạo

Các kỳ Đại hội 4 năm trước