Thứ tư, ngày 04 tháng 10 năm 2023
12:55 (GMT +7)

TIN TỨC VỀ VĂN NGHỆ THÁI NGUYÊN

Từ khoá: NGUYỄN ÁI QUỐC

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ IX- Chân dung những người Đông Dương tại Pháp)

Khi tìm hiểu về Nguyễn Ái Quốc trong những năm hoạt động ở Pháp, sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta chỉ đọc những bản báo cáo về Bác của mật vụ mà không đọc thêm những […]

Hồ sơ - Tư liệu 1 năm trước

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ VIII)

Thành công của Nguyễn Ái Quốc ngay khi đặt chân đến Paris chính là đã gây nên một tiếng vang lớn bằng“Bản Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi tới hội nghị Véc – Xây...

Hồ sơ - Tư liệu 1 năm trước

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ VII – Nguyễn Ái Quốc, chân dung một nhà báo, nhà diễn thuyết vì quyền lợi tranh đấu của dân tộc)

Năm 1921 có thể coi là năm hoạt động sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc trên mặt trận truyền thông. Cùng với các đồng chí của mình, Bác đang dần biến truyền thông thành vũ khí đấu tranh hiệu quả nhất. Hồ sơ lưu trữ Nguyễn Ái Quốc tại […]

Hồ sơ - Tư liệu 1 năm trước

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ VI- Nguyễn Ái Quốc và cuốn sách về Đông Dương)

Việc Nguyễn Ái Quốc viết cuốn sách về Đông Dương đang trở thành mối quan tâm lo ngại hàng đầu của giới chức, điều đó càng khiến những mật thám Pháp phải tăng cường giám sát. Nguyễn Ái Quốc dù biết rất rõ mình đang bị giám sát vẫn không hề […]

Hồ sơ - Tư liệu 1 năm trước

100 NĂM – HỒ SƠ NGUYỄN ÁI QUỐC CỦA MẬT VỤ PHÁP (Kỳ IV – Nguyễn Ái Quốc và việc đưa Đông Dương ra thế giới)

Năm 1919, nhân dịp các nước đế quốc thắng trận trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đã họp Hội nghị tại...

Hồ sơ - Tư liệu 1 năm trước