Thứ ba, ngày 16 tháng 07 năm 2024
07:19 (GMT +7)

Lương Đức Bèn

 

Họ và tên: Lương Đức Bèn

Bút danh: Lương Bèn, Lương Nguyên Phúc

Ngày sinh: 15 - 4 - 1946

Quê quán: Nguyên Phúc, Bạch thông, Bắc Kạn

Tác phẩm chính

I. Sưu tầm và dịch thơ:

1/ Lương Nhân, truyện thơ Nôm Tày,  Nxb. ĐHTN. 2009

2/ Đính Chi, truyên thơ dân gian Tày, Nxb. ĐHTN, 2011

3/ Thơ ca dân gian Tày. Nxb. ĐHTN, 2016

II. Nhiên cứu, biên soạn:

1/ Từ điển Tày – Việt. Nxb. ĐHTN, 2011

2/ ,.Học tiếng Tày. Nxb. ĐHTN, (Tái Bản), 20091

3/ Tiếng Tày cơ sở, Nxb. ĐHTN, 2015

Một số tác phẩm nổi bật:

• Nghệ thuật câu đố Tày

• Cử chỉ kèm lời trong tác phẩm văn học

• Thuật nói nhại 

• Từ đồng âm  và nghệ thuật chơi chữ

 [su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước