Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024
23:53 (GMT +7)

Bên suối

VNTN - Vi vu khèn đầu núi

Gọi đàn môi trong nương

Lửa đã hồng bên lán

Tắt chiều, lạnh hơi sương

Bước chân khèn vội vã

Đàn môi gấp gáp gần

Suối ôm ghì bờ đá

Vòm trời sao trong ngần

Rượu men lá chuếnh choáng

Suối và rừng cùng say

Lửa rực tràn mắt núi

Đại ngàn ngã vào mây

Kìa! Rừng cây cởi áo

Mịn màng ánh trăng treo

Cối nước òa thậm thịch

Suối cười trộn lửa reo!

Ngọc Thị Kẹo 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Chùm thơ dự thi của Trần Huy Minh Phương

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Đánh thức mùa Vu lan

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Nguyên bản và bản sao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Lam Điểu

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Tựa bóng ca dao

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước

Kỳ tích ở Khe Cạn

Cuộc thi sáng tác văn học 7 năm trước