Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023
02:17 (GMT +7)

XÓM CHÒI kể | 28 | Nấm mồ thứ sáu \ Hoàng Bình Trọng

“Nấm mồ thứ sáu” là truyện ngắn nói về nghĩa tình, nghĩa tử cao đẹp của những lính đi qua chiến tranh đã dành cho nhau. Có người còn ở lại, có người đã ngã xuống, nhưng bằng cách nào đó họ vẫn ở cạnh nhau như cái cách họ đồng hành “súng bên súng, đầu sát bên đầu” đi qua cuộc chiến.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy