Thứ bảy, ngày 20 tháng 04 năm 2024
07:28 (GMT +7)

Thông báo dừng một số hoạt động tại Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên 2021

VNTN - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên thông báo dừng tổ chức một số hoạt động tại Lễ hội Thơ Nguyên tiêu Thái Nguyên 2021 (tức ngày Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu) như sau:

  1. Dừng các hoạt động tập trung đông người tại Lễ hội Thơ, bao gồm: Lễ chính, các vườn thơ và các hoạt động phụ trợ.
  2. Chỉ tổ chức 02 cuộc thi thơ, gồm: Cuộc thi thơ online “Tổ quốc và Mẹ” và Cuộc thi Thơ Trẻ đối với các trường học trên địa bàn được Ban tổ chức mời tham gia.

Ban tổ chức sẽ công bố kết quả theo hình thức trực tuyến và gửi giải thưởng qua đường bưu điện đến các tập thể và cá nhân được giải.

                                                HỘI VHNT TỈNH THÁI NGUYÊN

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy