Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
21:48 (GMT +7)

Thể lệ Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 22 năm 2023 tại Phú Thọ

Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 22 năm 2023 với đề tài: “Vẻ đẹp – đất nước, con người miền núi phía Bắc” do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Phú Thọ tổ chức. Triển lãm dự kiến khai mạc ngày 26/9/2023 tại tỉnh Phú Thọ.

Tác phẩm “Cô dâu Dao Đỏ” (NSNA Ngọc Như Hải, Thái Nguyên) -

Huy chương Vàng Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 21, năm 2022

Tác phẩm dự Liên hoan là các tác phẩm thuộc mọi thể loại nhiếp ảnh: Phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường, phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực miền núi phía Bắc. Phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế; những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Khuyến khích các tác phẩm phát hiện, bảo tồn, khai thác các giá trị Di sản văn hóa vật thể, phi vật thể khu vực miền núi phía Bắc. 

Đối tượng dự thi:Các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp sinh sống và làm việc trong khu vực miền núi phía Bắc 

Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi:

-  Ảnh tham dự Liên hoan dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6Mb. (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh). Tác giả tự tải ảnh dự Liên hoan lên website của Ban tổ chức www.lienhoananhkhuvuc.vn (thực hiện theo các bước hướng dẫn tại website).

- Ảnh dự Liên hoan phải được chụp trong khu vực miền núi phía Bắc.Ảnh dự Liên hoan là ảnh màu hoặc đen trắng.Tác giả có thể gửi ảnh đơn và ảnh bộ dự Liên hoan.Mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 08 tác phẩm tham dự Liên hoan (cả ảnh đơn và ảnh bộ). Chỉ được lấy 01 tên, 01 địa chỉ gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm họ tên của mình.

+ Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm.

+ Ảnh bộ: Tối đa 02 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 đến 08 ảnh, Ban Tổ chức khuyến khích bộ ảnh có phần chủ thích (tối đa 150 từ) giới thiệu nội dung của bộ ảnh (trên website nhận ảnh sẽ có hướng dẫn cụ thể khi tác giả thực hiện việc gửi ảnh).

Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự Liên hoan bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

- Không chấp nhận những tác phẩm đã đoạt giải thưởng hoặc triển lãm cấp quốc gia và khu vực trước đây do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc bảo trợ (ảnh đã đạt giải và triển lãm cấp tỉnh vẫn được tham dự Liên hoan). 

Về quyền sử dụng tác phẩm

* Trách nhiệm của tác giả:

- Thực hiện đúng Thể lệ Liên hoan; việc gửi tác phẩm tham gia dự Liên hoan đồng nghĩa với việc tác giả chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Tác giả vi phạm quy chế của Liên hoan khi bị phát hiện:

+ Nếu là hội viên Hội NSNAVN, BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham dự Liên hoan, không được xét tước hiệu, giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc và hỗ trợ sáng tác trong năm 2023; thông báo rộng rãi trên website của Hội;

+ Nếu chưa là hội viên Hội NSNAVN, BTC hủy toàn bộ tác phẩm tham dự Liên hoan, không xét kết nạp hội viên nếu đủ điều kiện kết nạp năm 2023.

* Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào chất lượng của các tác phẩm tham dự, nhưng không quá 10% số ảnh Ban tổ chức nhận được.

* Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh dự Liên hoan với mục đích quảng bá, truyền thông cho Liên hoan (in catalogue) không phải trả nhuận ảnh.

* Thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký, Hội đồng giám khảo không gửi ảnh tham dự Liên hoan.

Địa chỉ và thời gian nhận ảnh:

* Nhận ảnh trên website:Từ ngày phát động đến ngày 31/8/2023. Gửi trực tiếp tại website: www.Lienhoananhkhuvuc.vn

- Để bảo mật các tác phẩm ảnh dự Liên hoan, Ban tổ chức không trợ giúp tác giả gửi ảnh lên website của Liên hoan.

* Lịch chọn ảnh triển lãm và chấm giải:

- Lịch chọn ảnh triển lãm và giải thưởng: Từ ngày 03/9 đến ngày 10/9/2023;

- Công bố ảnh được triển lãm: 12/9/2023;

- Phương thức chấm chọn: Các giám khảo chấm độc lập trên phần mềm chấm ảnh online chuyên dụng.

- Ban tổ chức sẽ công bố trên website Liên hoan và thông báo đến từng tác giả cùng Hội VHNT các tỉnh trong khu vực có ảnh được chọn triển lãm. Yêu cầu các tác giả có tác phẩm triển lãm phối hợp với Hội (Hội LH) Văn học Nghệ thuật tỉnh mình tập hợp các file ảnh được triển lãm chất lượng cao, lập danh sách tác phẩm - tác giả triễn lãm gửi về Ban Tổ chức Liên hoan trước ngày 18/9/2023 (Ban Tổ chức không nhận file ảnh riêng lẻ của từng tác giả).

Địa chỉ nhận file ảnh chất lượng cao và danh sách:Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ - 0210 3994 370 - 0987 345 855 (gặp đồng chí Lê Thị Xuân Hương - Phụ trách Văn phòng Hội)

* Khai mạc triễn lãm: 26/9/2023 (dự kiến). 

Cơ cấu giải thưởng

+ 02 Huy chương Vàng, kèm theo mỗi HC: 5.000.000 đồng

+ 04 Huy chương Bạc, kèm theo mỗi HC: 2.500.000 đồng

+ 06 Huy chương Đồng, kèm theo mỗi HC: 1.500.000 đồng

+ 08 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

* Giải đồng đội: 03 giải đồng đội (đồng hạng) mỗi giải: 1.000.000 đồng.

Những tác phẩm đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, giải Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đạt giải và triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đoạt giải hoặc triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy