Thứ tư, ngày 12 tháng 06 năm 2024
22:52 (GMT +7)

Thật giả khôn lường

Thật giả khôn lường

Hàng thật kiếm ở đâu ra

Người bán, toàn bán... đều là giả thôi

Nhìn thì nhãn mác - đẹp rồi

Hàng giả, hàng nhái - nổi trôi khắp vùng

Đồ ăn thức uống, tiêu dùng

Quảng cáo này nọ - bùng nhùng khó tin

Bây giờ hàng thật hàng “zin”

Người dân không rõ - thì tìm ở đâu

Ai ai cũng muốn làm giàu

Thật giả kiểu ấy... hầu tòa như chơi

Nông thôn thành thị nơi nơi

Mong nhà quản lý - đèn trời xét soi...

Sóng Biển

Đầu năm học mới… lại lo

Năm học mới đã đến rồi

Nhìn con đi học, đứng ngồi không yên

Lo sao kiếm đủ được tiền

Đóng bao thứ phí gắn liền trong năm

Theo quy định, chẳng lăn tăn

Chỉ lo phụ phí gánh oằn đôi vai

Nhìn danh sách đóng, thở dài

Ở đâu ra lắm phí ngoài được chi?

Bao nhiêu bài học còn gì

Thu sai quy định tức thì xử ngay

Phụ huynh giám sát chung tay

Nâng cao giáo dục từ ngay việc này.

Mai Kha

Xã vào nông thôn mới

Ừ thì nông thôn mới

Các tiêu chí rõ rồi

Dân cứ vào nghị quyết

Thì ta làm được thôi.

Đường đã phủ bê tông

Từ bao giờ ai nhớ

Miễn là sẽ cơ bản

Cái nền nó sơ sơ.

Có vẫn hơn là không

Nhiều nơi muốn không được

Biết thế nào là chất

Xong thì mình cũng oai.

Hôm nay mừng Thôn mới

Cỗ bầy ra tế ruồi

Tại con đường quá tệ

Khách chậm giờ tí thôi.

Xã mình nông thôn mới

Bạn ở đâu chưa về

Cứ bận làm ăn mãi

Có biết mà mừng không?

Quả Bồ Hòn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ châm số 10 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tuần trước

Thơ châm số 9 (2024)

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tuần trước

Thơ châm số 8

Ngụ ngôn - thơ châm 1 tháng trước

Thơ châm số 4

Ngụ ngôn - thơ châm 3 tháng trước

Thơ châm số 1 năm 2024

Ngụ ngôn - thơ châm 4 tháng trước

Thơ châm số 20

Ngụ ngôn - thơ châm 7 tháng trước

Thơ châm

Ngụ ngôn - thơ châm 8 tháng trước