Thứ tư, ngày 29 tháng 05 năm 2024
03:10 (GMT +7)

Nguyễn Minh Trọng

Họ tên: Nguyễn Minh Trọng

Bút danh: Minh Thảo, Thái Thuận Minh, Thái Quang Đồng, Nguyễn Minh, Nguyễn Thảo...

Ngày sinh: 01/10/1961

Quê quán: Sóc Sơn, Hà Nội

Chỗ ở hiện nay: Tổ 7, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên.

Chức vụ, đơn vị công tác: Hưu trí

Tham gia các tổ chức hội: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, Hội Văn học nghệ thuật các DTTS VN tỉnh Thái Nguyên, Văn học nghệ thuật TP. Thái Nguyên, Văn học nghệ thuật thị xã Phổ Yên.

Tác phẩm chọn lọc: Link xem tác phẩm

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước