Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023
02:27 (GMT +7)

Hội thảo “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam – Khởi nguồn và động lực phát triển”

Sáng 27- 2, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển”. Tham dự Hội thảo có 300 đại biểu trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội) và hơn 3.200 đại biểu tại 63 điểm cầu trên cả nước. Đại biểu tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị; các huyện, thành phố và đại biểu văn nghệ sĩ, tri thức, các nhà nghiên cứu văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu dự Hội thảo tại điểm cầu Thái Nguyên

Chủ trì Hội thảo gồm: đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Toàn cảnh Hội thảo tại điểm cầu Thái Nguyên 

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo và đề dẫn Hội thảo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Hội thảo là hoạt động rất có ý nghĩa để chúng ta tôn vinh, nhận thức rõ hơn về giá trị lịch sử, chính trị, khoa học và tầm vóc thời đại về sự ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam trong tiến trình phát triển của nền văn hóa và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Hội thảo còn góp phần triển khai thắng lợi quan điểm, định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người trong Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và kết luận của Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng cho rằng, Đề cương về văn hóa đã khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa mới trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với nhận thức đúng đắn rằng: sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa vừa là một tất yếu chính trị, vừa là một tất yếu khách quan.

Các đại biểu đại diện văn nghệ sĩ Thái Nguyên dự Hội thảo tại điểm cầu của tỉnh

Tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình bày Báo cáo Trung tâm. Hội thảo cũng nghe các ý kiến tham luận hết sức sâu sắc của các đại biểu như: Sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng lý luận văn hóa ở Việt Nam; Phát huy giá trị của “Đề cương về văn hoá Việt Nam” trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; Vận dụng tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở tỉnh Nam Định; Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam đến các nghị quyết về văn hóa - văn nghệ của Đảng… Các ý kiến tham luận đã làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn vận dụng các quan điểm, đường lối của Đề cương về văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ, qua đó các tác giả đã có những đề xuất, kiến nghị thiết thực để có một số cơ chế, chính sách phù hợp phát triển văn hóa hiện nay.

Phiên thảo luận bàn tròn với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia uy tín (Ảnh chụp qua màn hình)

Cùng với nghe báo cáo tham luận, Hội thảo còn tổ chức thảo luận bàn tròn với sự tham gia chia sẻ, “hiến kế” để kế thừa, khai thác và phát triển… Đề cương về Văn hóa Việt Nam và những giá trị văn hóa Việt Nam trong tình hình mới của các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý như:  PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL; TS Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS Trần Quốc Toản - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp - Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Thượng tá, NSND Nguyễn Thị Thuý Hiền - Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Việt Nam - Doanh nghiệp sáng tạo TiredCity; TS Bùi Nguyên Bảo - Tiến sĩ ngoại giao văn hóa.

Bế mạc hội thảo, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khằng định: Nhìn lại lịch sử 80 năm qua, có thể khẳng định, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống chính trị, văn hóa của dân tộc ta. Giá trị lớn lao và sức sống bền vững của Đề cương đã để lại cho chúng ta những bài học quý báu… là cơ sở để Đảng lãnh đạo chỉ đạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, đồng bào, chiến sỹ cả nước không ngừng nỗ lực, hăng hái đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, dựng xây đất nước.

 Những bài học sâu sắc đặt ra sau 80 ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam cho chúng ta niềm tin vững chắc rằng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc sẽ là nguồn động lực lớn lao để toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết một lòng, ra sức cống hiến trí tuệ, tài năng, đưa dân tộc ta đến những thắng lợi vẻ vang.

Quang Khải

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hình tượng Đảng và Bác Hồ trong thơ Trần Cầu

Hội thảo - Tọa đàm 1 tuần trước

Nặng gánh yêu thương cõi người

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Xanh tươi một niềm yêu

Hội thảo - Tọa đàm 1 tuần trước

Trần Cầu, một người thơ

Xem tin nổi bật 1 tuần trước

Trần Cầu - Nhà thơ của ân tình xứ sở

Xem tin nổi bật 1 tuần trước