Thứ bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024
20:29 (GMT +7)

HĐND tỉnh khảo sát kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí

VNTN- Chiều 26/10, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh đối với Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên là cơ quan ngôn luận của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, là tạp chí chuyên ngành về văn học nghệ thuật. Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Tòa soạn Báo (nay là Tạp chí) VNTN đã xây dựng 02 Đề án (“Đề án Chuyển đổi Báo VNTN thành Tạp chí VNTN” và “Đề án Thiết lập Tạp chí VNTN điện tử”) trình Bộ Thông tin và Truyền thông, được Bộ cấp Giấy phép xuất bản báo chí (số 72/GP-BTTTT, ngày 01 tháng 2 năm 2021). Như vậy, mục tiêu về việc chuyển đổi từ loại hình báo sang tạp chí đối với Văn nghệ Thái Nguyên đã hoàn thành.

Đồng thời, Tạp chí đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình: Thường xuyên nâng cao chất lượng các tin, bài, chuyên mục, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh liên quan tới văn hóa, xã hội và văn học, nghệ thuật. Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên điện tử (vannghethainguyen.vn) đã góp phần đa dạng hóa các loại hình báo chí, đáp ứng tốt nhu cầu quảng bá văn học nghệ thuật Thái Nguyên trên internet. Từ ngày 24/7/2023, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên điện tử đã chính thức sử dụng giao diện mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của một tạp chí điện tử trong thời đại 4.0. Tòa soạn cũng đã xây dựng được một đội ngũ cộng tác viên tích cực trong và ngoài tỉnh, một số cộng tác viên ở nước ngoài…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tạp chí đã báo cáo, trao đổi thông tin và làm rõ một số nội dung như: Những khó khăn của Tòa soạn (thiếu nhân lực, trang thiết bị, chậm được cấp đổi Thẻ Nhà báo...); vấn đề xây dựng lộ trình và giải pháp tự chủ về tài chính; chế độ chi trả nhuận bút, biện pháp để mở rộng và nâng cao đối với cộng tác viên; đề xuất tiếp tục giao nhiệm vụ xuất bản tạp chí in để cấp phát cho các đối tượng trong thời gian tới;…

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao của Tạp chí VNTN. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của đơn vị và xem xét, trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

Anh Thắng

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy