Thứ tư, ngày 29 tháng 05 năm 2024
03:41 (GMT +7)

Cao Thị Hồng

Họ tên:  Cao Thị Hồng

Bút danh:  Anh Hồng, Cao Hồng

Sinh năm: 1968

Quê quán: Sầm Sơn, Thanh Hóa

Địa chỉ:

Sau khi Tốt nghiệp ĐHSP Việt Bắc ngành Ngữ văn ( 1988) chị nhiều năm giảng dạy văn học tại trường THPT Chuyên Thái Nguyên;  Hiện nay chị là giảng viên, công tác tại phòng KH-CN&HTQT của trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Nhận học vị Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận văn học tại Đại học Sư phạm Hà Nội (2002); Nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận văn học tại Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ( 2011); Hội viên Hội VHNT Tỉnh Thái Nguyên 1996, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ( 2013).

*Tác phẩm đã xuất bản

In riêng:

 1. Mùa bánh kiến (tập thơ), Nxb. Thanh niên, 2006.
 2. Một chặng đường đổi mới lý luận văn học Việt Nam (1986-2011), (Chuyên luận), Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2011.
 3. Lý luận – phê bình văn học đổi mới & sáng tạo, (Tiểu luận nghiên cứu & phê bình), Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2013.
 4. Người đàn bà qua hai mùa tóc ( tập thơ), Nxb. Hội Nhà văn, 2014.
 5. Lý luận, phê bình văn học: Một góc nhìn mới ( Tiểu luận phê bình), Nxb. Hội Nhà văn, 2017.

In chung

 1. Tuyển tập văn thơ Thái Nguyên (1990-2000), Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên Xb, TN, 2000.
 2. Tuyển tập thơ Thái Nguyên( 2001 - 2006), Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên Xb, TN, 2007.
 3. Văn học Việt Nam thế kỷ XX, lý luận - phê bình 1975 – 2000, Quyển 5, tập XIV, Nxb. Văn học, Hà Nội, 2010 (Đồng biên soạn).
 4. Nhìn lại Thơ mới và văn xuôi Tự lực văn đoàn, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2013 (Đồng tác giả)
 5. Nhà văn Việt Nam hiện đại, Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, Hà Nội, 2015 (Đồng tác giả)
 6. Phái đẹp, cuộc đời và cây bút ( Lý luận, phê bình, tập 2), Nxb. Hội Nhà văn, H.,2015 (Đồng tác giả)

7.Tuyển tập Lý luận - phê bình văn học Việt Nam (1945 – 2015) Nxb. Hội Nhà văn, H.,8/ 2015 ( Đồng tác giả)

 1. Đại thi hào dân tộc danh nhân văn hóa Nguyễn Du, Nxb.ĐHQG. TP Hồ Chí Minh, 12/ 2015 ( Đồng tác giả)
 2. Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nxb.ĐHQG. TP Hồ Chí Minh, 12/ 2015 ( Đồng tác giả)
 3. Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay, HĐLLPBVHNTTW, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 12/2015 (Đồng tác giả)
 4. Tuyển tập thơ Thái Nguyên, Nxb. ĐH Thái Nguyên, 2015.
 5. Phái đẹp, cuộc đời và cây bút ( Lý luận, phê bình, tập 3), Nxb. Hội Nhà văn, Hà Nội, 2016 (Đồng tác giả)
 6. Xuân Diệu, Tác gia và di sản văn học, Nxb. ĐH Vinh, TP. Vinh, Nghệ An,  2016 ( Đồng tác giả).
 7. Văn học Việt Nam trong bối cảnh Đổi mới&Hội nhập quốc tế, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016

*Giải thưởng văn học:

- Giải thưởng (về lý luận phê bình văn học) của Ủy ban Toàn quốc  Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam (2011).

- Giải thưởng (về lý luận phê bình văn học) của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (2011).

- Giải thưởng văn học nghệ thuật 5 năm ( 2007 – 2011) của Hội VHNT Thái Nguyên &UBND tỉnh Thái Nguyên.

- Giải thưởng (về lý luận phê bình văn học) của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam (2013).

* Quan niệm văn học:

Với tôi, viết như sự đặt để của số phận, viết bởi tiếng lòng, bởi đam mê, bởi yêu thương và tin tưởng, hy vọng vào con người và cuộc sống”

 

Một số tác phẩm tiêu biểu: Link xem tác phẩm

 1. Nghiên cứu – phê bình văn học Việt Nam trong xư hướng toàn cầu hóa nhìn từ lý thuyết hiện sinh
 2. Cảm thức về phái đẹp trong thơ Hàn Mặc Tử
 3. Thơ tình Nguyễn Bính từ góc nhìn nữ quyền luận
 4. Thân phận con người trong thơ Lưu Quang Vũ
 5. Noel…!
 6. Nốt trầm & mùa thu

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước