Thứ bảy, ngày 09 tháng 12 năm 2023
11:30 (GMT +7)

Trần Thị Vân Trung

- Họ tên: Trần Thị Vân Trung

- Nghệ danh:

- Năm sinh:

- Quê quán: Thái Nguyên

- Địa chỉ:

- Công tác tại: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (Ủy viên Hội đồng Lý luận phê bình Hội Nhà văn Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thái Nguyên)

- Hội viên Hội Nữ trí thức Việt Nam (Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội - Hội Nữ trí thức Việt Nam)

- Hội viên Hội Văn nghệ Việt Nam – Căm Pu Chia tỉnh Thái Nguyên (Phó Chủ tịch Hội)

- Hội viên Hội Xuất bản Việt Nam

- Hội viên Hội Văn học các DTTS Việt Nam

- Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (Chi hội trưởng Chi hội Lý luận phê bình)

* Các tác phẩm đã công bố

Tác phẩm thơ:

- Xin đừng té nước vào em… (Hội VHNT Bắc Thái, 1989)

- Sao đôi xa xăm – Viết chung với tác giả Hà Đức Toàn (Nhà xuất bản Thanh niên, 1991)

- Khoảng cách cuối cùng (Nhà xuất bản Thanh niên, 1999)

- Hoa bất tử (Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2011)

- Xin đừng té nước… (Tái bản, có bổ sung – Nhà xuất bản ĐHTN, 2012)

Tác phẩm nghiên cứu, phê bình văn học

1. Lịch sử phê bình văn học Việt Nam hiện đại (giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002. Nxb Đại học Thái Nguyên, tái bản lần 3, 2015.

2. Hình tượng nhân vật phụ nữ trong văn xuôi Việt Nam hiện đại (Chủ biên), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2008.

3. Bản sắc dân tộc trong thơ ca các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại (Chủ biên), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2010.

4. Xứ Lạng và Nhà tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Trường Thanh (Đồng chủ biên), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2011.

5. Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại – Một số đặc điểm (Đồng chủ biên), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2011.

6. Nghiên cứu, lý luận phê bình văn học dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hiện đại – diện mạo và đặc điểm (Chủ biên), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2013.

7. Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam – truyền thống và hiện đại (Đồng chủ biên), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2014.

8. Việt Bắc – Trái tim hồng (2 tập) (Đồng chủ biên), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2012

9. Truyện cổ dân gian dân tộc thiểu số Việt Nam (Dành cho thiếu nhi)(Đồng chủ biên) – 2 tập, Nxb Đại học Thái Nguyên, 2013

10. Những vấn đề khoa học Ngữ văn (Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Khoa Ngữ văn 1966 – 2011) (Đồng chủ biên), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2011

11. Tuyển tập Mã Thế Vinh (Song ngữ Tày, Nùng – Việt) (Đồng chủ biên), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2013

12. Nghiên cứu, lý luận phê bình văn học Thái Nguyên – 25 năm Đổi mới (Đồng chủ biên), Nxb Đại học Thái nguyên, 2013

13. Tuyển tập Mã A Lềnh (Đồng chủ biên), Nxb Đại học Thái Nguyên, 2015.

14. Nghiên cứu, phê bình về Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, 2016.

15. Văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX đến năm 1945 (Tham gia), Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016.

Link xem tác phẩm nổi bật

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước