Thứ tư, ngày 06 tháng 12 năm 2023
07:49 (GMT +7)

Trần Quang Tú

Trần Quang Tú

Họ và tên: TRẦN QUANG TÚ                                       

Nghệ danh:                             

Sinh năm:                                         

Dân tộc:                                  

Địa chỉ:      

Nơi công tác:                          

Điện thoại:

Email:

- Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên

- Hội viên Hội Văn học nghệ thuật thành phố Thái Nguyên 

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước