Thứ tư, ngày 12 tháng 06 năm 2024
21:14 (GMT +7)

Trần Đình Vinh

Tên tác giả: Trần Đình Vinh

Bút danh: Trần Đình

Năm sinh 16/7/1950

Dân tộc : kinh

Quê quán: Xuân Hưng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

Trú quán: tổ 13, p Trung Thành, tp Thái Nguyên.

Cán bộ lập bản đồ địa chất, đã nghỉ hưu.

Hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Thơ

Hội viên hội VHNT thành phố Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Thơ

Thơ đã xuất bản:

Một thoáng hương say. Nhà xuất bản hội nhà văn, năm 2012.

Hoa điện xứ thanh. In chung, nhiều tác giả. Nhà xuất bản Thanh Hóa, năm 2015.

Thơ lục bát việt Nam, tập 4. In chung, nhiều tác giả. Nhà xuất bản hội nhà văn, năm 2016.

Hương sắc tháng năm. Thơ tuyển, in chung, nhiều tác giả. Nhà xuất bản hội nhà văn, năm 2017.

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

- Say huế

- Về phú đình

Nơi bác đã đi qua

Tư tuyệt trà

Nhỡ nhàng

Nhớ về lưu xá

Mơ

Đầu xuân nhớ bạn

Chiều thịnh đức

Vợ ốm

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước