Thứ tư, ngày 29 tháng 05 năm 2024
02:37 (GMT +7)

Nguyễn Hữu Bài

Tên tác giả: Nguyễn Hữu Bài

Ngày sinh: 08/01/1941

Dân tộc: 

Địa chỉ: Thái Nguyên

Nghỉ hưu, sống tại TP Thái Nguyên

Hội viên hội văn học nghệ thuật Thái Nguyên từ 1987 (sinh hoạt 2 chi hội: Âm nhạc (1987-1992) Thơ (1992 đến nay)

Tác phẩm đã in:

- Một thời yêu, thảo nguyên xanh (in chung cùng Hà Đức Toàn)

- Gặp lại điệu then

- Miền ký ức

- Quê và tôi

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

- Hoa râm bụt

- Viết ngày sửa nhà

- Gặp lại điệu then

- Đêm mai châu

- Về những mùa thu

- Về huế

- Nhớ con đường kep le

- Thơ

- Trở lại xứ thanh

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước